Your Website Title
Vĩnh Trung học tập và làm theo Bác từ những mô hình tiết kiệm góp phần xây dựng Hội Phụ nữ ngày càng vững mạnh
Trong những năm qua từ việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tư tưởng, ý thức tu dưỡng rèn luyện của cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn xã, Hội Phụ nữ xã Vĩnh Trung đã đã duy trì và nhân rộng nhiều mô hình hiệu quả thiết thực học tập và làm theo Bác trong hội viên và các tầng lớp phụ nữ. Qua đó, nâng cao nhận thức và khơi dậy tình đoàn kết trong phụ nữ, góp phần xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương

 

Theo đó, Hội đã và đang thể hiện vai trò nòng cốt trong tuyên truyền vận động phụ nữ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức, ý chí nghị lực vượt  khó, tích cực lao động sản xuất, kinh doanh, biết tích lũy, thực hành tiết kiệm vươn lên làm giàu từ những mô hình thiết thực hiệu quả do Hội Phụ nữ xã phát động. Từ việc xác định đúng đắn vai trò của mình, trong việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ xã Vĩnh Trung đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tập hợp Hội viên và xây dựng triển khai nhiều mô hình hoạt động thiết thực hiệu quả như: Tổ phụ nữ tiết kiệm hùn vốn, Tổ tiết kiệm 10.000đ/người/tháng, Tổ hũ gạo tình thương, Tổ phụ nữ tương trợ mua BHYT…

Chia sẻ về tổ tiết kiệm không tính lãi, giúp vốn với nhau để sản xuất, mua bán nhỏ chị Nguyễn Thị Lý - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho biết: “Học tập theo gương Bác, thì Hội thành lập tổ hùn vốn xoay vòng tại ấp Vĩnh Lập, Vĩnh Đông, chị em tham gia hàng tháng sẽ đóng góp 100 ngàn đồng, từ nguồn vốn này các chị em giúp nhau giải quyết khó khăn mua bán nhỏ. Bên cạnh đó, Hội cũng thành lập Tổ phụ nữ tiết kiệm 10.000đ/người/tháng với 12 thành viên đã tiết kiệm với số vốn 6.000.000 đồng, tham gia tổ này, mỗi chị em thực hiện được tính tiết kiệm, hỗ trợ giúp nhau. Từ đó, tạo nguồn vốn nhỏ để giúp cho các chị em có hoàn cảnh khó khăn.

 

 

Hiệu quả thiết thực mang lại của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh từ các mô hình phụ nữ tiết kiệm, giúp nhau vượt khó, đã tạo được niềm tin, sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp hội viên phụ nữ trên địa bàn. Từ đó, các chị em luôn nêu cao ý thức tự giác xây dựng gia đình, nuôi dạy con tốt, tích cực tham gia các phong trào của địa phương do Hội phát động như: Đóng góp công sức vào lĩnh vực an ninh quốc phòng, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, vận động con em tham gia thực hiện nghĩa vụ Quân sự, nêu cao tinh thần cảnh giác; gương mẫu trong xây dựng đời sống văn hóa góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Với những hiệu quả của các mô hình giúp nhau xây dựng đời sống phát triển kinh tế của hội viên Hội Phụ nữ xã đã ngày càng khẳng định vai trò của Hội và tạo sự tin tưởng của các tầng lớp chị em phụ nữ trên địa bàn, từ đó thu hút, tập hợp được nhiều chị em phụ nữ tham gia sinh hoạt với Hội. Hiện nay, số hội viên Hội Phụ nữ xã là 591 hội viên. Song hành, với việc đẩy mạnh học tập và làm theo  tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thì công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Do đó, Hội Phụ nữ xã Vĩnh Trung thường xuyên củng cố, rà soát nâng chất chi, tổ hội nhằm xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh. Kết quả hiện nay Ban chấp hành gồm 11 chị, Ban thường vụ là 03 chị, có 05 chi hội trực thuộc và thường xuyên củng cố và nâng chất 44 tổ Hội.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tư tưởng, ý thức tu dưỡng rèn luyện của cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn trong thời gian tới. Chị Nguyễn Thị Lý - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Vĩnh Trung cho biết: “Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thì trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền trong hội viên về thực hành tiết kiệm, tiết kiệm điện, tiết kiệm nước và nhân rộng các mô hình có hiệu quả như: Mô hình hùn vốn xoay vòng, Tổ phụ nữ tiết kiệm 10 ngàn đồng, để tăng nguồn vốn giúp đỡ các chị em hội viên nghèo khó khăn”. Qua đó, sẽ góp phần đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong các tầng lớp hội viên phụ nữ trên địa bàn./.

 

Bích Hồng (Vĩnh Trung)