Your Website Title
Tân Lập tổ chức lễ khai giảng lớp huấn luyện Dân quân tự vệ xã năm 2018
Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Lập vừa tổ chức khai giảng lớp huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ xã năm 2018.

Responsive image

Trong thời gian huấn luyện 07 ngày, các đồng chí dân quân tự vệ xã sẽ được tham gia huấn luyện về Quân sự như: kỹ thuật, chiến thuật và biết sử dụng tốt các loại vũ khí trong chiến đấu và học tập lý luận, chính trị về: quan điểm, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; những nội dung cơ bản Pháp luật về nghĩa vụ Quân sự, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng - an ninh, dự bị động viên...

Responsive image

           Đợt huấn luyện này, giúp cho chiến sĩ dân quân tự vệ hiểu được vị trí, nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới, âm mưu thủ đoạn, chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch; biết sử dụng thành thạo các loại vũ khí, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã./.

                                                                                     Bích Vân (Tân Lập)