Thị trấn Tịnh Biên triển khai kế hoạch xây dựng mô hình “Camera an ninh đường phố”.
Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Thị trấn Tịnh Biên vừa triển khai kế hoạch xây dựng mô hình “Camera an ninh đường phố” trên địa bàn thị trấn.

Theo đó, Thị trấn Tịnh Biên sẽ lắp đặt khoảng 64 máy camera, kinh phí trên 500 triệu, từ nguồn vận động xã hội hóa. Các camera sẽ được lắp dọc theo Quốc lộ 91, Quốc lộ N1, Tỉnh lộ 955A, Hương lộ 17 và khu vực chợ biên giới Tịnh Biên, chợ Bách Hóa, khu dân cư Sao Mai, bến xe Đông Dương và khu hành chính huyện..v..v..

Mục đích của việc lắp đặt “Camera an ninh đường phố” nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, không để xảy ra điểm nóng về các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn thị trấn./.

                                                                                                           Minh Triều (Đài TT Tịnh Biên)