Your Website Title
Ủy ban bầu cử xã Văn Giáo kỳ họp lần thứ hai
Chiều ngày 19/02/2021, Ủy ban bầu cử xã Văn Giáo tổ chức kỳ họp lần thứ hai. Dự có đồng chí Phù Văn Tuấn – Bí thư, Chủ Tịch UBND xã - Chủ Tịch Ủy ban bầu cử xã và các thành viên của Ủy ban bầu cử xã.

Responsive image

Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử xã đã báo cáo tình hình triển khai công tác bầu cử từ sau kỳ họp lần thứ nhất. Theo đó, Ủy ban bầu cử xã đã thành lập Tiểu ban khiếu nại, tố cáo; Tiểu ban đảm bảo an ninh trật tự và y tế; Tiểu ban thông tin tuyên truyền; Tiểu ban cơ sở vật chất – tổng hợp báo cáo…Dự kiến toàn xã Văn Giáo có 7 đơn vị bầu cử, 7 tổ bỏ phiếu; Ngày 12/3/2021, các đơn vị, ấp hoàn thành giới thiệu danh sách người ứng cử Hội đồng nhân dân xã 2021-2026.
Phát biểu tại kỳ họp đồng chí Phù Văn Tuấn – Bí thư, Chủ Tịch UBND xã - Chủ Tịch Ủy ban bầu cử xã, thống nhất thành lập 7 tổ bầu cử. Yêu cầu các Tiểu ban bầu cử nên hoàn chỉnh kế hoạch trình lên Ủy ban bầu cử xã và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, cần nắm chắt các biểu mẫu để thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tổng hợp, thống kê đầy đủ thông tin cử tri, nhất là danh sách cử tri lao động ngoài tỉnh, vắng mặt tại địa phương. Cần thành lập thêm 1 tổ giúp việc phục vụ kiểm tra các văn bản, tổng hợp số liệu kịp thời báo cáo cho Ủy ban bầu cử xã nhằm đảm bảo báo cáo đúng lịch định. 

Minh Ngọc (Văn Giáo)