Your Website Title
Xã Đoàn Vĩnh Trung mở lớp cảm tình đoàn cho học sinh lớp 9 trường THCS Phan Bội Châu
Xã Đoàn Vĩnh Trung vừa mở lớp cảm tình đoàn cho 38 đội viên ưu tú trường THCS Phan Bội Châu

Responsive image

         Tại lớp học , các em được trang bị những kiến thức cơ bản của 3 nội dung chính về: Một số vấn đề cơ bản về Đảng Cộng Sản Việt Nam; về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; hướng phấn đấu để trở thành người Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, bên cạnh đó, lồng ghép thông tin nhanh về Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Thông qua lớp học, giúp các em đội viên có nhận thức đúng đắn về vai trò và trách nhiệm của mình khi bước vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhận thức được quyền và nghĩa vụ của mình, để có hướng phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội./.

Bích Hồng (Vĩnh Trung)