Your Website Title
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 14 tại 02 xã Thới Sơn và xã Văn Giáo
Vừa qua, Ủy ban Mặt trận xã Văn Giáo tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 14 giữa hai xã Thới Sơn và Văn Giáo. Về HĐND tỉnh có ông Hồ Văn Ên – Ủy viên Ban Thường vụ - Phó Chủ tịch HĐND huyện; về HĐND huyện có ông Mai Văn Kháng – Huyện ủy viên – Phó Chủ tịch HĐND huyện cùng các đại biểu HĐND xã và 80 cử tri đại diện cho bà con nhân dân 02 xã Thới Sơn, Văn Giáo.

Responsive image

Tại buổi tiếp xúc các cử tri đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả sau kỳ họp lần thứ 14 của HĐND tỉnh và báo cáo tóm tắt kết quả sau kỳ họp HĐND huyện khóa XI, lần thứ 13. Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ cử tri đã có ý kiến, đề nghị các ngành cấp trên sớm ban hành giá đất tuyến cụm 6 và cụm 7 thuộc khu vực ấp Văn Trà, xã Văn Giáo.
Ý kiến, kiến nghị trên đã được các đại biểu HĐND huyện, HĐND xã tiếp thu và giải trình thỏa đáng, bà con cử tri rất hài lòng và thống nhất.

Minh Ngọc (Văn Giáo)