Your Website Title
Bài: Xã Vĩnh Trung đảm bảo tiến độ thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Thực hiện chỉ thị số 07 ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong Công an nhân dân. Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Công an huyện Tịnh Biên, Công an xã Vĩnh Trung đã tham mưu cho UBND xã ban hành kế hoạch số 28 ngày 02/4/2018, triển khai thực hiện Chỉ thị số 07 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn xã Vĩnh Trung

Quyết định số 61 ngày 09/4/2018 về việc thành lập Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc Ban Chỉ đạo đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020 xã Vĩnh Trung, với 34 thành viên, trong đó, bao gồm các đồng chí là lãnh đạo UBND xã, đại diện các ban, ngành, đoàn thể và trưởng 05 ban ấp. Đồng thời, thành lập 05 Tổ công tác với 20 thành viên, do đồng chí Công an viên phụ trách địa bàn ấp làm Tổ trưởng, đồng chí Bí thư Chi bộ (Trưởng ấp) làm Tổ phó; các đồng chí Bí thư Chi đoàn ấp, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ của ấp làm thành viên. Bắt đầu triển khai từ tháng 4/2018, việc thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC) đã gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên, với sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Đến nay, xã Vĩnh Trung đã cơ bản hoàn thành việc lấy phiếu thu thập thông tin dân cư, đảm bảo tiến độ và chất lượng đề ra.

Description: IMG_20180926_092251.jpg

Với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 896 của xã, Công an xã Vĩnh Trung đã tham mưu cho chính quyền địa phương ban hành văn bản chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể trong việc phối hợp thực hiện thu thập phiếu thông tin dân cư, công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, kịp thời bổ sung, cập nhật các thông tin có liên quan đến tình hình dân cư trên địa bàn… Công tác tuyên truyền được Công an xã phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan tích cực thực hiện đến từng hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn. Trong đó, tập trung tuyên truyền sâu các nội dung dữ liệu quốc gia dân cư đối với từng người dân, nhất là người dân tộc Khmer về việc thống nhất các thông tin cá nhân trong giấy tờ công dân như: Họ và tên, tên đệm, ngày sinh, dân tộc, tôn giáo,.. Song song đó, phối hợp với Đài Truyền thanh tổ chức tuyên truyền, phổ biến về nội dung của Luật căn cước công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để các cơ quan, tổ chức và người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thu thập thông tin dân cư; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp, cập nhật và khai thác các thông tin về dân cư, tạo sự đồng thuận của các cấp, các ngành và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân trong quá trình triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Lực lượng Công an viên đã đến từng nhà dân để thu thập thông tin dân cư. Mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư do Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) phát hành thống nhất trong cả nước, bao gồm 17 nội dung. Theo báo cáo của Công an xã Vĩnh trung, qua thống kê, trên địa bàn xã số lượng hộ, nhân khẩu thực tế đang quản lý đăng ký thường trú là 2.780 hộ, với 13.701 nhân khẩu. Tiến độ thực hiện trực tiếp giữa Công an xã và 05 ban ấp được thể hiện 02 giai đoạn. Giai đoạn 01 Công an viên (Tổ trưởng) và thành viên của ban ấp do Trưởng ấp (Tổ phó) kết hợp thu thập thông tin đối với nhân khẩu, hộ khẩu có mặt trực tiếp tại địa phương. Giai đoạn 02: Công an xã tự tra cứu bộ lưu tại cơ quan. Tính đến ngày 31/10/2018, địa phương đã hoàn thành công tác thu thập phiếu với 2.780 hộ, 13.701 nhân khẩu, đạt 100%. Giai đoạn 03: Công an viên liên hệ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội- Công an huyện tra cứu tàng thư, bổ sung tất cả thông tin còn thiếu mà phiếu thu thập chưa thể hiện được. Giai đoạn này, địa phương đang thực hiện và sẽ hoàn thành trong tháng 11/2018.

CSDLQGVDC có vai trò quan trọng trên mọi mặt của đời sống xã hội, nó là cơ sở dữ liệu nền tảng, trong đó, tập hợp các thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin. Hệ thống CSDLQGVDC được xây dựng hoàn thiện sẽ phục vụ đắc lực trong công tác quản lý Nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân, xóa bỏ tình trạng công dân phải sử dụng nhiều loại giấy tờ cần thiết cho việc giải quyết công việc cá nhân, hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử. Vì vậy, thời gian tới Công an xã Vĩnh Trung tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thu thập thông tin dân cư, tra cứu tàn thư, bổ sung tất cả thông tin còn thiếu mà phiếu thu thập chưa thể hiện được, phấn đấu đạt mục tiêu đề ra theo Quyết định 896 của xã về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020.

Bích Hồng (Vĩnh Trung)