Your Website Title
Xã Thới Sơn triển khai Kế hoạch tổ chức Lệ cúng Hạ Điền Đình thần Thới Sơn
Xã Thới Sơn vừa triển khai kế hoạch tổ chức và đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Lệ cúng Hạ Điền Đình thần Thới Sơn từ ngày mùng 09 đến ngày 11 tháng 5 âm lịch nhằm ngày 29/6 đến ngày 01/7/2020. Đến dự, có ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND xã - Trưởng Ban tổ chức Lệ cúng Đình Thới Sơn.

Responsive image

Tại cuộc họp, các thành viên Ban tổ chức đã thảo luận một số vấn đề nhằm đảm bảo Lệ cúng Đình được diễn ra an toàn, đề xuất nhiều phương án xử lý nếu có sự cố xảy ra. Theo đó, Ban tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để Lệ cúng được diễn ra đúng thời gian, an ninh trật tự được đảm bảo, quản lý tốt các điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống tại các ki-ốt, điểm bán hàng mỹ nghệ cặp hàng rào Đình, bố trí điểm giữ xe v.v… Ngoài việc bố trí lực lượng chốt chặn chính tại Đình, Ban tổ chức còn bố trí lực lượng tại các địa điểm khác như: Chùa Phật, Chùa Phước Điền, Mộ ông Đình Tây và khu du lịch Núi Két.
Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND xã - Trưởng Ban tổ chức Lệ cúng Đình Thới Sơn yêu cầu các thành viên tham gia thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, các lực lượng có sự phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn sức khỏe và tài sản của khách thập phương. Qua đó, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, tín ngưỡng của người dân./.

Ngọc Tú (Tịnh Biên)