Your Website Title
Văn Giáo ra quân trồng 2.000 cây xanh
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp, mới đây UBND xã Văn Giáo phối hợp xã Đoàn tổ chức ra quân trồng cây.

Responsive image

Tại buổi trồng cây, có trên 50 cán bộ công nhân viên chức, đoàn viên thanh niên tham gia trồng 2.000 cây bạch đàn dọc theo hai bên đường ra cánh đồng thuộc ấp Mằng Rò, xã Văn Giáo.

Responsive image

Đây là hoạt động nâng cao nhận thức về vai trò trách nhiệm của cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên và nhân dân về việc trồng và chăm sóc cây xanh, tạo môi trường xanh – sạch – đẹp, góp phần chung tay bảo vệ môi trường./.

 

                                                                               Minh Ngọc (Văn Giáo)