Your Website Title
Xã Nhơn Hưng tổ chức họp Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý Nông thôn mới nâng cao cuối năm 2020
Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý Nông thôn mới nâng cao xã Nhơn Hưng vừa tổ chức họp các thành viên trong Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý Nông thôn mới nâng cao tháng 12 năm 2020. Đến dự và chỉ đạo, có ông Phạm Văn Ngon – Huyện Ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý Nông thôn mới nâng cao xã.

Responsive image

Tại cuộc họp, các thành viên phụ trách từng tiêu chí đã báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong năm 2020, đến nay xã đạt được 16/19 tiêu chí, 31/35 chỉ tiêu. Bên cạnh đó còn một số chỉ tiêu, tiêu chí khó thực hiện như: vận động nhân dân tham gia BHYT tự nguyện, nâng cao ý thức vệ sinh môi trường trong dân, tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại, thu gom xử lý nước thải và chất thải theo quy định, tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo, chỉ tiêu về thu nhập... 
Phát biểu chỉ đạo, ông Phạm Văn Ngon – Huyện Ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của các thành viên trong Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý nông thôn mới thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu xã phải tiếp tục thực hiện hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt; thực hiện tốt công tác củng cố, lưu trữ các hồ sơ minh chứng nhằm tiến tới nông thôn mới nâng cao theo lộ trình.

Mỹ Ngọc (Nhơn Hưng)