Your Website Title
Tịnh Biên triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2018
Sáng ngày 05/01/2018 , Ban tuyên giáo Huyện ủy Tịnh Biên tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2018 về “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, Đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho trên 300 đại biểu là các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và Đảng ủy 14 xã, thị trấn.

              

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Trương Hữu Tiền – Ủy viên Ban Thường vụ huyện uỷ- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai nội dung chuyên đề 2018 về “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, Đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” , gồm 3 nội dung chính: Học tập và làm theo tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác, trong quan hệ hằng ngày với nhân dân như: trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân…Mỗi cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo, chú ý mối quan hệ với nhân dân ở địa phương, nơi công tác, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI);Quy định về những điều Đảng viên không được làm và Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. 

Trên cơ sở đó, các tổ chức Đảng xây dựng và thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm và thực hiện yêu cầu nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp./.

         

Thanh Thiện (Tịnh Biên)