Responsive image
 • Vĩnh Trung trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ
  21/04/2019 | 06:18
  Mới đây, Đảng ủy xã Vĩnh Trung tổ chức lễ công bố, trao Quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ năm 2019. Đến dự, có đồng chí Trình Lam Sinh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Tứ - Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy.
 • Công bố quyết định bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Tịnh Biên
  10/04/2019 | 08:46
  Sáng ngày 08/4/2019, Cục thuế tỉnh An Giang đã tổ chức Lễ công bố quyết định chuyển công tác, điều động và bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Tịnh Biên. Đến dự có ông Phạm Văn Dũng – Cục Phó Cục thuế tỉnh An Giang, ông Trình Lam Sinh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, ông Trần Bá Phước – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng toàn thể công chức của Chi cục thuế huyện Tịnh Biên.
 • Thay đổi địa chỉ truy cập Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh An Giang
  03/04/2019 | 09:20
  Sở Thông tin và Truyền thông vừa có thông báo về việc thay đổi địa chỉ truy cập Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh An Giang.
 • Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước
  01/02/2019 | 08:44
  Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
 • Chuyện “3 không” ở Tịnh Biên
  23/11/2018 | 06:12
  Nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, hướng tới sự hài lòng của người dân, UBND huyện Tịnh Biên đã triển khai mô hình “3 không”. Theo đó, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính cấp huyện và xã, thị trấn sẽ thực hiện “3 không”: “không viết”, “không nộp” và “không hẹn”.
 • Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã, thị trấn
  06/09/2018 | 02:24
  Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 2107/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 về Danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang.
 • Tăng cường xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 và 4
  28/05/2018 | 09:04
  UBND tỉnh An Giang có Chỉ thị Về việc tăng cường xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính (TTHC) trực tuyến mức độ 3 và 4, nhằm để duy trì, nâng cao chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh năm 2018 và các năm tiếp theo, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 36a-NQ/CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ Tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; đồng thời tạo sự minh bạch, hiệu quả, tiết kiệm thời gian trong giải quyết TTHC của các cơ quan, địa phương; tăng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC; góp phần thúc đẩy kêu gọi đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 • Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của UBND xã, thị trấn
  02/05/2018 | 06:11
  Thực hiện theo Quyết định số 2822/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính đối với các sở, ban ngành tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tịnh Biên như sau:
 • Tịnh Biên ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018
  28/03/2018 | 09:20
  UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 26/3/2018 về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 tại các cơ quan chuyên môn, UBND 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
 • Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018
  15/03/2018 | 09:30
  UBND huyện Tịnh Biên vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 147/QĐ-UBND, ngày 11/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020”.