• Ông: Huỳnh Trọng Khang

  Chủ tịch UBND

  Điện thoại: 0918.008.157

  Mail: ancu@angiang.gov.vn

 • Bà: Lê Thị Hồng Nhiên

  Công chức Tư pháp hộ tịch

  Điện thoại: 0968.343.472

  Mail: ancu@angiang.gov.vn

UBND xã An Cư - thị xã Tịnh Biên

Copyright © 2018 tinhbien.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/ancu.All Rights Reserved