• Ông: Nguyễn Văn Sơn

  Phó Chủ tịch UBND

  Điện thoại: 0939.564.336

  Mail: thoison@angiang.gov.vn

 • Ông: Nguyễn Quốc Tuấn

  Công chức văn phòng thống kê

  Điện thoại: 0984.767.583

  Mail: thoison@angiang.gov.vn

Sản phẩm địa phương
UBND xã Thới Sơn - huyện Tịnh Biên

Copyright © 2018 tinhbien.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/thoison.All Rights Reserved