• Ông: Huỳnh Thọ Lộc

  Phó Chủ tịch UBND

  Điện thoại: 0962.310.270

  Mail: chilang@angiang.gov.vn

 • Bà: Bùi Thị Anh Thư

  Công chức Tư pháp hộ tịch

  Điện thoại: 0392.349.177

  Mail: chilang@angiang.gov.vn

UBND TT Chi Lăng - huyện Tịnh Biên

Copyright © 2018 tinhbien.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/chilang.All Rights Reserved