• Bà: Chau Thị Thu Thủy

  Bí thư - Chủ tịch UBND

  Điện thoại: 0966.947.803

  Mail: nuivoi@angiang.gov.vn

 • Ông: Nguyễn Thanh Nam

  Công chức Tư pháp, hộ tịch

  Điện thoại: 0366.979.757

  Mail: nuivoi@angiang.gov.vn

Sản phẩm địa phương
UBND xã Núi Vôi - huyện Tịnh Biên

Copyright © 2018 tinhbien.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/nuivoi.All Rights Reserved