• Ông: Nguyễn Thành Bảo

  Phó Chủ tịch UBND

  Điện thoại: 0918375128

  Mail: nhonhung@angiang.gov.vn

 • Ông: Nguyễn Chế Linh

  Công chức văn phòng thống kê

  Điện thoại: 0942.484.261

  Mail: nhonhung@angiang.gov.vn

UBND xã Nhơn Hưng - huyện Tịnh Biên

Copyright © 2018 tinhbien.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/nhonhung.All Rights Reserved