Your Website Title
Khách sạn, Nhà nghỉ

 

KHÁCH SẠN NGỌC HÂN

Địa chỉ: 266 đường Trà sư, thị trấn Nhà Bàng

SĐT: 02963. 875555 - 02963. 741111

Responsive image

Responsive image

--------------------------------------------

KHÁCH SẠN MAI MAI THANH

Địa chỉ: Tổ 1, Khóm Xuân Phú, thị trấn Tinh Biên

SĐT: 02963. 751677 - 0916.988899

 

Responsive image

--------------------------------------------

NHÀ KHÁCH ĐỐI NGOẠI BIÊN PHÒNG

Địa chỉ: Đường Hữu Nghị, khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên

SĐT: 02963.751531 - 0939.988112

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

--------------------------------------------

RESORT NÚI CẤM

Địa chỉ: Ấp An Hòa, xã An Hảo

SĐT: 0943.222888

 

Responsive image

Responsive image

Responsive image

--------------------------------------------

KHÁCH SẠN HỮU NGỌC

Địa chỉ: Ấp An Hòa, xã An Hảo

SĐT: 02963.760555 - 02963.760666

Responsive image

Responsive image

--------------------------------------------

MỘT SỐ CƠ SỞ LƯU TRÚ KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TỊNH BIÊN

STT

TÊN CƠ SỞ

ĐỊA CHỈ

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Thanh Bình

Tổ 2, Khóm Thới Hòa

 thị trấn Nhà Bàng

02963. 875917

2

Lữ Quán Trà Sư

Khóm Trà Sư

 thị trấn  Nhà Bàng

02963. 875238
02963. 875142

3

Nhà Nghỉ 9999

Khóm Xuân Hiệp

 thị trấn Tịnh Biên

02963.751234

4

Nhà nghỉ ABC

Khóm Xuân Hòa

 thị trấn Tịnh Biên

02963. 751184

5

Minh Nguyệt

Khóm Xuân Hòa

thị trấn Tịnh Biên

02963. 876969

6

Bích Ngọc

Khóm Xuân Phú

 thị trấn Tịnh Biên

02963. 751036

7

Tiền Phương

Khóm Xuân Phú,

 thị trấn Tịnh Biên

02963. 876808

8

Phương Loan

Khóm Xuân Phú,

 thị trấn Tịnh Biên

02963. 876446

9

Phương Anh

Khóm Xuân Phú

 thị trấn Tịnh Biên

 

10

Hoa Đăng

Ấp Sơn Tây

 xã Thới Sơn

02963. 875040

11

Hùng Đỉnh

Ấp Sơn Tây

xã Thới Sơn

02963. 875964

12

Năm Khương

Ấp Sơn Tây

 xã Thới Sơn

02963. 740497

13

Ngàn Sao

Ấp Sơn Tây

 xã Thới Sơn

02963. 740037

14

Kim Hà

Ấp Sơn Tây

 xã Thới Sơn

02963. 740561

15

Út Cống

Ấp Sơn Tây

 xã Thới Sơn

02963. 740304

16

Dũng Bình

Ấp Mằng Rò

 xã Văn Giáo

02963. 875071

17

Tuân

Khóm I

 thị trấn Chi Lăng

02963. 877341

18

Bảo Ngọc

Khóm I

 thị trấn Chi Lăng

02963. 761611

19

Vĩnh Phúc

Ấp Tân Long

xã Tân Lợi

0913. 935892

20

Thái Thảo

Ấp Tân Long

 xã Tân Lợi

02963. 760585

21

Trung Nguyên

Ấp Tân Long

 xã Tân Lợi

02963. 760307

22

Long Phương

Ấp An Hòa

 xã An Hảo

02963. 760359

23

Tư Hà

Ấp An Hòa

 xã An Hảo

02963. 760041

24

Xuân Hoàng

Ấp An Hòa

 xã An Hảo

02963. 760375

25

Vạn Phước

Ấp An Hòa

 xã An Hảo

02963. 760374

26

Thành Cảnh

Ấp An Hòa

 xã An Hảo

02963. 760247

27

Bích Thủy

Ấp An Hòa

 xã An Hảo

02963. 760130

28

Thái Nguyên

Ấp An Hòa

 xã An Hảo

02963. 760040

29

Nhật Trường

Ấp An Hòa

 xã An Hảo

02963. 760172

30

Kiên Thành

Ấp An Hòa

 xã An Hảo

02963. 760360

31

Số 10

Ấp An Hòa

 xã An Hảo

02963. 760150