THÔNG BÁO

NỘI DUNG

TẢI VỀ

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND huyện Tịnh Biên 2020

Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2020

Thông báo kết quả điểm kiểm tra sát hạch đối với viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Tịnh Biên năm 2020

Thông báo (lần 2) về việc tổ chức triển khai Quy chế và nội quy xét tuyển viên chức cho các thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra, sát hạch (vòng 2)

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra, sát hạch (Vòng 2) vào viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức thuộc Ban quản lý các trạm bơm điện huyện Tịnh Biên năm 2020

Thông báo kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 và thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức thuộc Ban quản lý các trạm bơm điện huyện Tịnh Biên năm 2020

Thông báo điều chỉnh thời gian Tổ chức triển khai, Hướng dẫn và Thời gian Tổ chức kiểm tra sát hạch Vòng 2

về việc tổ chức triển khai Quy chế và nội quy xét tuyển viên chức cho các thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra, sát hạch (vòng 2)

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra, sát hạch (vòng 2) vào viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện và thời gian tổ chức kiểm tra, sát hạch

Triệu tập thí sinh tham dự triển khai Nội quy xét tuyển và thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức thuộc Ban quản lý các trạm bơm điện năm 2020

Thông báo kết quả xét tuyển vòng 1 kỳ tuyển viên chức thuộc Ban quản lý các trạm bơm điện năm 2020

Thông báo danh mục tài liệu phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên năm 2020

Thông báo danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển viên chức tại Ban quản lý các trạm bơm điện năm 2020

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên 2020

Phụ lục danh sách nhu cầu cần tuyển dụng và vị trí việc làm cần tuyển đối với viên chức năm 2019

Quyết định số 587/QĐ-UBND của UBND tỉnh Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên năm 2020

Kế hoạch số 36/KH-UBND tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên nam9 2020 (Kèm phiếu Đăng ký dự tuyển)

Thông báo tuyện dụng viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên 2020

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Tịnh Biên năm học 2019-2020

Thông báo tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Tịnh Biên năm học 2019-2020

Thông báo về kỳ xét tuyển đặc cách không theo trình tự, thủ tục viên chức theo kế hoạch số 08/KH-BQL ngày 22/11/2018  • <
  • 1
  • >