Hoạt động UBND
  • Trung ương sơ kết kết quả thực hiện Đề án 06 của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2022  (12/08/2022)

    Sáng ngày 09/8/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (gọi tắc là Đề án 06).

  • Tịnh Biên sơ kết đề án 06 của Chính phủ  (04/08/2022)

    Ngày 2-8, huyện Tịnh Biên tổ chức hội nghị sơ kết công tác triển khai, thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Hội nghị được trực tuyến 14 xã, thị trấn và do Chủ tịch UBND huyện Phạm Thành Nhơn chủ trì hội nghị.

  • Tịnh Biên: Viếng nghĩa trang, dâng hương tưởng nhớ và họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7  (29/07/2022)

    Để ghi ơn các anh hung liệt sĩ, huyện Tịnh Biên đã tổ chức Lễ viếng nghĩa trang, dâng hương tưởng nhớ và Họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ 27/7.