Your Website Title
Truyền thông, tư vấn chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, đối thoại hộ nghèo năm 2022 tại thị trấn Chi Lăng
Phòng LĐTB&XH huyện Tịnh Biên phối hợp UBND thị trấn Chi Lăng vừa tổ chức buổi truyền thông, tư vấn chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, đối thoại hộ nghèo năm 2022.

Responsive image

Tại buổi truyền thông, trên 30 người dân trên địa bàn thị trấn được nghe bà Nguyễn Thị Huệ - Phó Trưởng phòng LĐTB&XH huyện giới thiệu những ngành nghề nước ngoài đang tuyển dụng; những chính sách hỗ trợ cho người học nghề, đối tượng được hỗ trợ; thông tin nhanh những danh mục nghề nghiệp đào tạo nghề phù hợp với lao động nông thôn. Cùng với đó, tư vấn cho người dân những chính sách hỗ trợ đào tạo nghề; các ngành nghề tuyển dụng có trình độ đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động, giúp người lao động tìm kiếm được việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp, nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.
 Qua đó, giúp cho bà con biết thêm về các danh mục nghề nghiệp, nhu cầu tuyển dụng lao động cũng như thị trường lao động. Từ đó, lựa chọn ngành, nghề phù hợp với điều kiện, sở thích, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, từng bước xoá nghèo./.

Bích Hồng (ĐTT huyện Tịnh Biên)