Your Website Title
Hội nghị Sơ kết hoạt động Quý I/2022, triển khai nhiệm vụ Quý II/2022 của Ban Đại diện HĐQT. Ngân hàng CSXH huyện Tịnh Biên
Ngày 29/04/2022, UBND huyện Tịnh Biên tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động Quý I/2022, triển khai nhiệm vụ Quý II/2022 của Ban Đại diện HĐQT. Ngân hàng CSXH huyện Tịnh Biên. Qua báo cáo kết quả quý I/2022, mặc dù hoạt động của BĐD. HĐQT Ngân hàng CSXH gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ đại dịch Covid -19, nhưng với tinh thần và trách nhiệm cao của các thành viên Ban Đại diện HĐQT huyện, công tác giải ngân và thu hồi nợ đạt kết quả khá tốt. Cụ thể:

Responsive image

Tổng dư nợ các chương trình là 360.740 triệu đồng, tăng 3.565 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng 0,99%; đạt 94,87% KH dư nợ, số khách hàng còn dư nợ 12.883 khách hàng; Số tổ TK&VV: 304 tổ TK&VV, bình quân 28 triệu đồng/khách hàng; 42 khách hàng/tổ TK&VV; 1.184 triệu đồng/tổ TK&VV. Dư nợ nguồn vốn TW là 351.640 triệu đồng, tăng 3.883 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng 0,6%, đạt 95,47% kế hoạch năm. Dư nợ dư nợ nguồn vốn địa phương là 9.100 triệu đồng, giảm 318 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ giảm 3,3%, đạt 76,2% kế hoạch năm. Doanh số cho vay 23.353 triệu đồng. Doanh số thu nợ 19.761 triệu đồng.  
Tại Hội nghị, ông Lâm Văn Bá, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng BĐD. HĐQT huyện Tịnh Biên, rất chia sẽ những khó khăn trong công tác mà các thành viên BĐD gặp phải, do ảnh hưởng từ đại dịch Covid – 19 . Đồng thời, đề nghị các thành viên tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt công tác, nhiệm vụ chính trị được phân công nhằm góp phần làm giảm tỷ lệ nợ quá hạn, đúng theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra./. 

Hy Khang