Your Website Title
Tịnh Biên: Kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực
Sáu tháng đầu năm 2022, toàn huyện đã tập trung triển khai, thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và thu ngân sách nhà nước theo Nghị quyết của cấp trên và Hội đồng nhân dân huyện trong bối cảnh đại dịch Covid - 19, cả hệ thống chính trị và người dân của huyện nhà tham gia tiêm ngừa vắc xin phòng bệnh, nên từng bước khống chế và kiểm soát được dịch bệnh; các hoạt kinh tế - xã hội và đời sống của người dân tiếp tục phát triển và chuyển sang trạng thái bình thường mới.

Responsive image

Nhiều chỉ tiêu đạt kết quả tích cực như: Lĩnh vực nông nghiệp đã thực hiện chuyển đổi cây trồng được 1.470,01 ha đạt 92% nghị quyết; tổ chức liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm 4.633,1 ha; xã Thới Sơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã An Phú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021; thương mại dịch vụ và du lịch lượng khách tham quan đến địa bàn huyện tăng gần 30%, doanh số tăng 38,41%; về thu ngân sách từ kinh tế địa bàn 43,4 tỷ đồng đạt tỷ lệ 72,68% nghị quyết. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách cho người dân bị ảnh hưởng dịch Covid – 19; huy động học sinh các cấp trở lại trường học; các hoạt động, sinh hoạt văn hóa, thể dục, thể thao phục vụ tốt nhu cầu đời sống vật chất và tinh thần của người dân; quốc phòng - an ninh ổn định và luôn được giữ vững.
06 tháng cuối năm, Tịnh Biên tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh phục hồi, phát triển kinh tế, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, trong đó tập trung phát triển dịch vụ, du lịch, thương mại, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự và hỗ trợ các nhà đầu tư sớm triển khai dự án trên địa bàn; Tiếp tục hoàn thành các công trình chỉnh trang đô thị, kiểm tra xử lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, nhất là các tuyến đường mới được đầu tư xây dựng, nâng cấp; Đẩy mạnh tiến độ thi công các công trình trọng điểm; Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng,...;Nỗ lực triển khai thực hiện các giải pháp thực hiện giảm nghèo bền vững, dạy nghề, giới thiệu việc làm và giải quyết việc làm cho lao động.
Tăng cường các giải pháp thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính, kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi chức trách. Quan tâm nâng cao hiệu quả hoạt động Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện, cấp xã; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước v.v.

Nguyễn Hảo