Your Website Title
Tịnh Biên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về phòng cháy chữa cháy (PCCC), cứu nạn cứu hộ (CNCH) là là một trong những nhiệm vụ quan, là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong công tác PCCC.

Mục đích của công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về PCCC là làm cho mọi người dân, người đứng đầu cơ quan, tổ chức hiểu và nắm được các quy định của pháp luật, kiến thức về PCCC, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm và tính tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC.

Responsive image

Tuyên truyền, hướng dẫn PCCC trong nhân dân

Responsive image

Diễn tập PCCC


Thời gian qua, trên địa bàn Thị xã Tịnh Biên thường xuyên phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành, lực lượng dân phòng, triển khai giới thiệu, xây dựng, các mô hình về PCCC như mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”, “Điểm chữa cháy công cộng”…Vận động 100% cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong cơ quan, đơn vị tự trang bị bình chữa cháy, giúp xử lý hiệu quả ngay từ ban đầu các vụ cháy, nổ xảy ra tại nhà ở hộ gia đình, khu dân cư mình đang sinh sống góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của chính mình, giữ vững an ninh trật tự, an toàn PCCC trên địa bàn.
Để triển khai, thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy, Ủy ban nhân dân Thị xã Tịnh Biên cũng đã ban hành công văn số 5400/UBND-NC ngày 29/9/2023, yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và Ủy ban nhân dân các xã, phường tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thị xã trong công tác PCCC và CNCH như: Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 16/4/2020 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC; Kế hoạch số 612/KH-UBND ngày 14/10/2021 về thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Kế hoạch số 769/KH-UBND ngày 10/02/2023 về thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới v.v.
Đổi mới tư duy, nhận thức, phương pháp, cách tiếp cận và tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH phù hợp với yêu cầu thực tiễn tình hình hiện nay. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, UBND các xã, phường phát huy tối đa vai trò trách nhiệm, nhất là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định pháp luật về PCCC; các ngành chức năng phối hợp tổ chức tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC tại cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao để đánh giá thực trạng, có ngay các giải pháp hạn chế xảy ra cháy, nổ và giảm thiểu tối đa thiệt hại, hậu quả do cháy, nổ gây ra, qua đó, tiến hành kiểm tra phân loại, đánh giá công tác bảo đảm an toàn về PCCC đối với các đối tượng trên.
Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về xây dựng đối với các công trình chuyển đổi công năng có nguy cơ cháy, nổ cao, cơ sở tập trung đông người như: Cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, chợ, siêu thị, khách sạn,...Tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nâng cao cảnh giác, ứng phó kịp thời với các sự cố cháy, nổ; chỉ đạo các nhà mạng gửi tin nhắn đến các thuê bao di động để tuyên truyền, khuyến cáo về biện pháp PCCC và các kỹ năng thoát nạn khi có cháy, nổ.

Responsive image

Thực tập chữa cháy cho cán bộ, người dân địa phương


Hưởng ứng các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy, CNCH nhân dịp Ngày toàn dân tham gia PCCC 4/10, Ủy ban nhân dân thị xã Tịnh Biên yêu cầu các Phòng, Ban ngành, Đoàn thể thị xã, UBND các xã, phường, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tùy theo điều kiện và tình hình thực tế của mình, tổ chức kiểm tra, kiện toàn các đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở; chuẩn bị bổ sung các loại phương tiện chữa cháy cần thiết, đáp ứng yêu cầu công tác PCCC và CNCH theo phương châm 04 tại chỗ; tiến hành kiểm tra các điều kiện về an toàn PCCC và CNCH tại cơ quan, đơn vị để kịp thời khắc phục sơ hở, thiếu sót trong công tác phòng cháy, chữa cháy nhằm loại trừ các nguyên nhân, điều kiện có thể dẫn đến cháy lan, cháy lớn; tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH cho cán bộ, nhân viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị nắm, thực hiện nghiêm các nội quy, quy định về phòng cháy, chữa cháy tại cơ quan, đơn vị.

Responsive image

Tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy 

Công tác PCCC là trách nhiệm chung của toàn xã hội, liên quan mật thiết đến tính mạng, tài sản của tất cả mọi người. Vì thế, cùng với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, mỗi người dân, chính quyền địa phương, mỗi cơ quan, đoàn thể cần tích cực tham gia phong trào toàn dân PCCC, góp phần thực hiện nghiêm công tác an toàn PCCC, từng bước được đẩy lùi tai nạn cháy, nổ, góp phần xây dựng quê hương bình yên, phát triển./.

Nguyễn Hảo