Your Website Title
Tịnh Biên làm tốt công tác tiêm phòng dịch bệnh gia súc, gia cầm
Theo thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, tổng đàn gia súc trên toàn huyện có 24.552 con, trong đó: 1.188 con trâu; 13.682 con bò; 1.406 con dê, 34 con cừu và 8.242 con heo. Về gia cầm: Tổng đàn gia cầm 369.518 con trong đó 116.311 con gà, 253.207 con vịt.

Về công tác tiêm phòng: Từ đầu năm đến nay, đã tiêm phòng bệnh dịch tả, tụ huyết trùng cho 18.604 con heo và bệnh lỡ mồm long móng 15.726 con; tiêm phòng bệnh tụ huyết trùng cho 1.260 con bò, bệnh lỡ mồm long móng trâu bò 11.950 con, viêm da nổi cục 3.213 con. Về gia cầm, đã tiêm phòng cho  475.400 con vịt,  đạt 188% so với tổng đàn, 29.110 con  gà, đạt 25% so với tổng đàn.
 Đối với tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục: Hiện nay, tình hình thời tiết mưa bão diễn biến  bất thường, làm ảnh hưởng đến sức đề kháng của vật nuôi, tạo điều kiện cho dịch bệnh Viêm da nổi cục phát triển, lây lan phức tạp, khó kiểm soát. Tính đến nay, đã có 07 xã với 61 con bò bị mắc bệnh và 157 con bò có nguy cơ mắc bệnh. Nhằm hạn chế tình trạng dịch bệnh lây lan, ngành thú y huyện đã tổ chức phun thuốc sát trùng, sử dụng vôi bột để sát trùng khu vực chăn nuôi được 04 xã có số bò mắc bệnh. Đồng thời, vận động hộ chăn nuôi tiêm phòng dịch vụ được 3.213 liều vaccine. Từ đó đến nay, dịch bệnh viêm da nổi cục không lây lan, bùng phát.
 
Vương Long Hùng