Your Website Title
Huyện Tịnh Biên phát triển kinh tế - xã hội Vùng đồng bào đân tộc thiểu số Khmer
Tình hình kinh tế - xã hội trong 09 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện nói chung và trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng tiếp tục phát triển. Huyện ủy và UBND huyện lãnh, chỉ đạo và sự phối hợp của các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương nên các chủ trương, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai thực hiện kịp thời, góp phần thúc đẩy các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại dịch vụ, đầu tư và an sinh xã hội trong vùng đạt kết quả khả quan, góp phần ổn định cuộc sống của đồng bào dân tộc.

- Về đặc điểm chung: Toàn huyện 14 đơn vị hành chính cấp xã gồm 11 xã và 03 thị trấn, trong đó theo Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Tịnh Biên có 05 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó, 02 xã khu vực III (xã Văn Giáo và xã An Cư), 03 xã khu vực I ( xã Vĩnh Trung, xã Tân Lợi và xã An Hảo), có 12 ấp đặt biệt khó khăn (xã khu vực III: 9 ấp và ấp Vĩnh Tâm, ấp Vĩnh Tây của xã Vĩnh Trung, ấp An Lợi của xã An Hảo). Dân số toàn huyện là 30.597 hộ, 108.720 người, trong đó có 28.973 người dân tộc thiểu số (gồm dân tộc Khmer 7.798 hộ với 28.735 người, chiếm tỷ lệ 26,65% so với dân số toàn huyện.

- Về đời sống và sản xuất: Tình hình sản xuất và đời sống của nhân dân vùng dân tộc thiểu số của huyện luôn ổn định. Hiện nay, bà con đang thu hoạch lúa vụ Hè Thu và trồng rau màu (chủ yếu là đậu phộng và khoai mì). Huyện đã đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi vùng cao (Trạm bơm 3/2 phục vụ 2.000 ha khu vực 03 xã An Cư, Văn Giáo, Vĩnh Trung; Trạm bơm bọng Đình Nghĩa, xã An Phú 45 tỷ đồng phục vụ 120 ha.

- Về cơ sở hạ tầng: Tỷ lệ xã có đường ô tô đến xã đạt 100%; tỷ lệ xã, thị trấn có điện lưới quốc gia đạt 100%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh đạt 98%, trong đó xã Văn Giáo đạt tỷ lệ 92,62%; xã Vĩnh Trung đạt 90,37% ; xã Tân Lợi đạt 87,69% ; xã An Cư đạt 99,56%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 28,98% (20/69 trường trong đó có 06 trường trong vùng đồng bào dân tộc thểu sơ Khmer); 13/14 xã, thị trấn có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, trong đó đầu tư xây dựng cơ sở kiên cố khang trang Trạm Y tế xã Tân Lợi, Vĩnh Trung, Văn Giáo, An Phú và sắp tới là Trạm y tế xã An Cư, An Hảo.

Responsive image

Ảnh: Trạm y tế xã An Phú mới đầu tư xây dựng khang trang


- Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của huyện năm 2021 là 41,306 triệu đồng/người/năm, trong đó thu nhập bình quân đầu người của 05 xã vùng đông ĐBDTTS gồm: xã An Cư 17,822 triệu đồng/người/năm; xã Văn Giáo 21,333 triệu đồng/người/năm; xã Vĩnh Trung 29,787 triệu đồng/người/năm; xã An Hảo 45,171 triệu đồng/người/năm; xã Tân Lợi 51,931 triệu đồng/người/năm. Mặt khác, UBND Huyện đã nỗ lực mời gọi doanh nghiệp đầu tư nhiều dự án vào vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số Khmer như Nhà máy năng lượng mặt trời (xã An Cư, xã An Hảo), cơ sở nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Cty An Khang, Cty Trang trại Hữu cơ Bảy Núi, Cty Việt Đan…), phát triển mô hình vườn du lịch Ô Một cột ở xã An Cư.
 

-Về lao động: Lao động làm việc trong và ngoài tỉnh được 5.336 lao động, đạt 133,4% NQ. Trong đó, nam 2.691 lao động, nữ 2.645 lao động, đăng ký mới 2.773 lao động, đăng ký lại 2.563 lao động. trong tỉnh 187 lao động, ngoài tỉnh 5.149 lao động, lao động Khmer 1.284 người.
 

- Về công tác giảm nghèo: Thực hiện Nghị định 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. Năm 2021, toàn huyện có 1.353 hộ nghèo tỷ lệ 4,44% và 982 hộ cận nghèo, tỷ lệ 3,21% trong đó hộ nghèo và cận nghèo 05 xã vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số Khmer gồm: xã Văn Giáo 224/271 hộ nghèo, tỷ lệ 16,33% (69,64% Khmer) và 31  hộ cận nghèo tỷ lệ 1,87%; xã An Cư 285/322, tỷ lệ `12,71% (73,35% Khmer) và 51 hộ nghèo tỷ lệ 2,01%; xã Vĩnh Trung 50/93 hộ nghèo,tỷ lệ 4,19%(57,32% Khmer) và 79 hộ cận nghèo, tỷ lệ 3,56%; xã An Hảo 275/382 hộ nghèo, tỷ lệ 11,22%(46,52% Khmer) và 100 hộ cận nghèo, tỷ lệ 2,94%; xã Tân Lợi 32/52 hộ nghèo, tỷ lệ 2,41% (48,63% Khmer) và 135 hộ cận nghèo, tỷ lệ 6,71%. 
 

- Bên cạnh đó, Thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế: tổng kinh phí 8.826,86 triệu đồng, trong đó: ngân sách trung ương Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 5 tỷ 880 triệu đồng; nguồn ngân sách khác 483 tỷ 28 triệu đồng và đối ứng của người dân 2 tỷ 463,58 triệu đồng. Đồng thời triển khai các thực hiện 31 mô hình (trong đó 22 chăn nuôi, 05 trồng trọt, 01 nuôi trồng thủy sản, 03 phát triển ngành nghề, dịch vụ); hỗ trợ kinh phí cho tổng số 707 hộ  tham gia mô hình trong đó có 345 hộ dân tộc Khmer. 
 

- Bước sang năm 2022, huyện Tịnh Biên tiếp tục quan tâm hơn nữa, chủ động sáng tạo để tranh thủ mọi nguồn lực và điều kiện cần thiết để không ngừng nâng cao đời sống đồng bào dân tộc Khmer, nâng cao mức hưỡng thụ vật chất và tinh thần, văn hóa, văn nghệ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Khmer, đặc biệt nhân dịp Lễ Sen Đôn Ta năm nay, tổ chức Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp truyền hình An Giang năm 2022 sẽ diễn ra vào ngày 24/9/2022 với 64 đôi bò tham dự giải sẽ góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho bà con dân tộc Khmer 2 cùng Bảy Núi, An Giang. Hân hoan chào đón sự kiện đặc sắc riêng có của vùng Bảy Núi nhân Lễ Sen Đôn Ta đồng bào dân tộc Khmer năm 2022./.

Vương Long Hùng (20-9-2022)