Your Website Title
Tăng cường công tác Quản lý đất đai trên địa bàn huyện Tịnh Biên
Hiện nay, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tích cực, ý thức chấp hành pháp luật về đất đai của các tổ chức, cá nhân được nâng lên đáng kể. Việc lập, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật làm căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất... Từ đó, góp phần phục vụ tốt cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Tuy nhiên, gần đây trên địa bàn các xã, thị trấn còn xuất hiện tình trạng một số tổ chức, cá nhân sử dụng đất vi phạm các quy định như: Sử dụng đất sai mục đích, làm hủy hoại đất, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy hoạch hoặc chưa được cấp có thẩm quyền cho phép; Tình trạng lấn, chiếm đất công, đất bờ kênh còn diễn ra ở một số nơi; Tự ý chôn cất trên đất nông nghiệp, khu dân cư; Việc sử dụng đất công ích chưa đúng theo quy định tại Điều 132 của Luật Đất đai năm 2013.
Qua thực tế, nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế nêu trên là do sự quản lý chưa chặt chẽ của địa phương, thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn và địa phương trong việc triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát về tình hình quản lý, sử dụng đất trên địa bàn. 
Để tăng cường công tác quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn. UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực hiên nghiêm túc một số nội dung cụ thể như sau: 
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Nghiêm chỉnh, chủ động thực hiện các biện pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, có kế hoạch và thường xuyên kiểm tra trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Chỉ đạo công chức địa chính - xây dựng - đô thị - môi trường (đối với thị trấn); Công chức địa chính - xây dựng - nông nghiệp - môi trường (đối với xã) gọi chung là Công chức địa chính tổ chức kiểm tra, rà soát các khu đất công, đất bờ kênh thuộc nhà nước quản lý, tổ chức cắm mốc, đo đạc để quản lý hoặc đưa ra khai thác nếu đủ điều kiện theo quy định.
Giám sát việc chôn cất không đúng quy định, tổ chức tuyên truyền, vận động người dân đưa vào các khu nghĩa địa để đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích và vệ sinh môi trường. 
Quản lý sử dụng đất công ích theo đúng quy định tại Điều 132 của Luật Đất đai năm 2013.
Yêu cầu UBND các xã, thị trấn nghiêm chỉnh thực hiện tốt các nội dung nêu trên theo đúng quy định.

 

Nguồn Công văn số 6982/UBND-KT
TTH

Tải về