Your Website Title
Hội Luật gia tỉnh toạ đàm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật
Mới đây, tại huyện Tịnh Biên, Hội Luật gia tỉnh tổ chức toạ đàm “thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý của hội luật gia tỉnh”. Ông Bùi Trí Dũng – Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh đến dự cùng với hội luật gia các huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Responsive image

Tại buổi toạ đàm, các đại biểu được nghe tham luận của hội luật gia các huyện, thị, thành về nội dung: thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý của các chi hội trực thuộc; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho các xã vùng biên giới, đồng bào dân tộc, tôn giáo, đối tượng là hộ nghèo, gia đình chính sách và đoàn viên, hội viên mặt trận, đoàn thể…Qua đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhằm tìm ra giải pháp tối ưu để nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý của hội luật gia tỉnh cũng như chi hội cơ sở trong giai đoạn hiện nay. 
Đặc biệt, thông qua buổi toạ đàm nhằm xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là một nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật, là phương pháp, cầu nối để chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân./.

Thanh Thiện (Tịnh Biên)