Your Website Title
Tịnh Biên triển khai Pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng
Nhằm nâng cao kiến thức và phổ biến pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức và đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, chiều ngày 12/9/2022, Phòng Tư pháp huyện Tịnh Biên tổ chức Hội nghị sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 9 năm 2022 để giới thiệu “Những điểm mới của Pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng. Tham sự có các thành viên Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện; cán bộ, công chức cấp xã; trưởng, phó trưởng khóm, ấp và lực lượng tuyên truyền viên pháp luật.

Responsive image

Luật Thi hành án hình sự năm 2019 đã được Quốc hội khóa XIV, thông qua tại kỳ họp thứ 7, với tỷ lệ 91,53% trong tổng số Đại biểu Quốc hội tán thành và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2020. Luật gồm có: 16 chương, 207 điều và có nhiều nội dung mới về phạm vi điều chỉnh, tha tù trước thời hạn có điều kiện, thi hành án tử hình, thi hành án đối với pháp nhân thương mại, bổ sung các quyền và nghĩa vụ của phạm nhân đang chấp hành án..v.v.. khắc phục bất cập, hạn chế trong thực tiễn công tác thi hành án, thể hiện tính nhân văn sâu sắc bảo đảm quyền lợi của phạm nhân, đảm bảo quyền con người, quyền công dân theo tinh thần Hiến pháp năm 2013.
Đối với phạm vi điều chỉnh, Luật đã mở rộng thêm đối với việc xác định nội dung, trình tự, thủ tục thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện; thi hành các hình phạt và biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại chấp hành án; Thể thể hóa Hiến pháp năm 2013 về bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Luật cũng bổ sung các nhóm quyền cho phạm nhân, như: Được đề nghị xét đặc xá, bồi thường thiệt hại, hưởng chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Trong đó, phạm nhân được tự mình hoặc thông qua người đại diện để thực hiện giao dịch dân sự theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, phạm nhân được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, hưởng chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật... 
Để Luật Thi hành án hình sự năm 2019 đi vào cuộc sống cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền; giáo dục pháp luật; tổ chức tập huấn nội dung quy định của Luật cho những đối tượng có liên quan về những nội dung điểm mới trong quy định của Luật. Đồng thời, Tiếp tục rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi hành án hình sự căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác thi hành án hình sự để kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới, bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống pháp luật về Thi hành án hình sự.

Hữu Ngọc (Đài tt Tịnh Biên)