Your Website Title
Tịnh Biên: Rà soát, tổ chức triển khai các “Điểm giữ trẻ mùa lũ” năm 2023
Nhằm chủ động bảo vệ an toàn tính mạng, phòng tránh tai nạn đuối nước cho trẻ em trong mùa mưa lũ. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Tịnh Biên phối hợp rà soát, tổ chức triển khai các “Điểm giữ trẻ mùa lũ” năm 2023.

Responsive image

Theo đó, các xã, phường trên địa bàn thị xã tiến hành khảo sát, lập danh sách các hộ gia đình có trẻ em có nhu cầu tổ chức “Điểm giữ trẻ mùa lũ” tại địa phương để Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh xem xét, hỗ trợ.
Đồng thời, Phòng Kinh tế, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp khảo sát, đánh giá tình hình mực nước lũ tại các xã, phường có nguy cơ sạt lở, lũ lụt làm ảnh hưởng đến an toàn cho trẻ em trong mùa lũ (hỗ trợ cung cấp thông tin các xã, phường nằm trong vùng lũ trên địa bàn thị xã); hỗ trợ công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh phòng dịch,… trong quá trình tổ chức các điểm giữ trẻ (nếu có); hỗ trợ kiểm tra giám sát công tác nuôi, dạy trẻ trong quá trình tổ chức các điểm giữ trẻ (nếu có).
Các cơ sở nuôi dạy trẻ em phải đảm bảo an toàn trong quá trình giữ trẻ, nằm xa khu vực ảnh hưởng lũ lụt, sạt lở, nơi có nguy cơ gây tai nạn thương tích cho trẻ em nhất là đuối nước ở trẻ em. Các xã, phường xem xét đánh giá tình hình tại địa phương, chỉ triển khai các điểm giữ trẻ khi nước lũ về nhiều, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ em tại vùng lũ, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, tránh tai nạn thương tích, nhất là tai nạn đuối nước ở trẻ em./.

Nguyễn Hảo