Your Website Title
Đại hội chi bộ điểm trường PTDTNT THCS Tịnh Biên nhiệm kỳ 2022-2025
Chi bộ trường PTDTNT THCS Tịnh Biên vừa tổ chức Đại hội chi bộ điểm, nhiệm kỳ 2022-2025. Đến dự, có đồng chí Lưu Văn Đạo - Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy - Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy, đồng chí Phan Thanh Tài – Bí thư đảng ủy – Chủ tịch UBND thị trấn Nhà Bàng.

Responsive image

Chi bộ trường PTDTNT THCS Tịnh Biên có 34 đảng viên, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, có lúc học sinh phải tạm dừng đến trường, nhưng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm chi bộ trường nỗ lực phần đấu, tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp, các ngành hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đạt được những kết quả quan trọng, theo đó, tỉ lệ huy động học sinh trong những năm qua đều đạt 100% chỉ tiêu được giao, hàng năm có trên 98% học sinh được xếp loại hạnh kiểm tốt, tỷ lệ học sinh giỏi đạt ổn định trên 40%/năm học, tính đến nay toàn thể giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý đều đạt trình độ, chuyên môn theo chuẩn quy định của Luật giáo dục. Cùng với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, công tác xây dựng Đảng và đoàn thể được chi bộ trường PTDTNT THCS Tịnh Biên được quan tâm, cụ thể chi bộ đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và học sinh; thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 100% đảng viên trong chi bộ tham gia nghiên cứu, học tập quán triệt Nghị quyết nghiêm túc. Trong nhiệm kỳ cử 10 đồng chí tham gia lớp sơ cấp lý luận chính trị, qua bình xét hằng năm 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; các phong trào thi đua của Công đoàn và hoạt động Đoàn - Đội được cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh hưởng ứng tham gia.
Đại hội đề ra  nhiều mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2022-2025 đó là: tiếp tục quán triệt thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đổi mới giáo dục, đảm bảo tỷ lệ huy động học sinh đầu năm đạt 100%, kiên quyết không để tệ nạn xã hội, bạo lực học đường thâm nhập vào nhà trường, thực hiện tốt phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học; 100% cán bộ, viên chức tham gia học tập Nghị quyết, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể...
Với tinh thần đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 05 đồng chí vào cấp ủy Chi bộ, bầu bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Lê Hồ Thảo Trang- Hiệu trưởng nhà trường được tín nhiệm làm Bí thư chi bộ của trường,  nhiệm kỳ 2022-2025.

Ngọc Thư