Your Website Title
Huyện đẩy mạnh thực hiện các Phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động
Thực hiện phong trào thi đua yêu nước gắn với các Cuộc vận động, từ đầu năm đến nay, Mặt trận và các đoàn thể địa phương đã đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đạt nhiều kết quả tích cực.

Responsive image

Đặc biệt, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cũng được quan tâm thực hiện tốt. Cụ thể:  Xã Núi Voi, Thới Sơn, Nhơn Hưng tiếp tục duy trì nâng chất xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 19/19 tiêu chí và 49/49 chỉ tiêu. Riêng xã Tân Lợi đạt 18/19 tiêu chí, 48/49 chỉ tiêu; xã An Phú đạt 17/19 tiêu chí; 47/49 chỉ tiêu. Tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí 05 (Trường học) và chỉ tiêu 17.5 (chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cử tập trung, cơ sở SXKD được thu gom và xử lý theo quy định). Hiện nay đang chờ nguồn vốn phân bổ đầu tư xây dựng.
Về Công tác vận động Quỹ “ vì người nghèo”, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội  từ huyện đến cơ sở đã tập trung huy động được các nguồn lực xã hội được gần 15 tỷ đồng. Qua đó, hỗ trợ cấp phát 34.126 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, giúp đỡ học sinh học dụng cụ học tập, trao học bổng... Đồng thời, cất mới 58 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, trị giá trên 2,3 tỷ đồng, trong đó (tỉnh phân bổ: 25 căn, trị giá 1 tỷ đồng từ nguồn Công ty TNHH MTV XSKT An Giang năm 2021; huyện vận động 15 căn, số tiền 550 triệu đồng; xã, thị trấn vận động 18 căn, số tiền 820 triệu đồng). Qua đó, góp phần chăm lo tốt đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, nhất là trong lúc khó khăn do dịch bệnh Covid-19./.

Thu Nga (Đài TT - Tịnh Biên)