Your Website Title
Tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng ủy xã Núi Voi tháng 11 năm 2022
Đảng ủy xã Núi Voi vừa tổ chức Hội nghị Ban chấp hành để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy xã chủ trì hội nghị.

Responsive image

Trong năm 2022, xã Núi Voi đã đề ra 26 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, đã thực hiện đạt và vượt 17 chỉ tiêu, có 05 chỉ tiêu đạt từ 75% đến 94%; 01 chỉ tiêu đạt dưới 50%,  03 chỉ tiêu cuối năm đánh giá. Nổi bật, là chỉ tiêu chuyển dịch diện tích sản xuất nông nghiệp đạt 138,5%, giải quyết việc làm đạt 107%, thu ngân sách đạt 258,9%. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.
Tại hội nghị lần này, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng đảng, vận động quần chúng, công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết trong năm 2022, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy xã đề nghị chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, các đơn vị có liên quan tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu chưa đạt theo Nghị quyết năm 2022 đề ra; tiếp tục duy trì và nâng chất các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao; quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là công tác phòng, chống dịch bệnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều bổ sung, mũi nhắc lại; chuẩn bị kế hoạch, phương án tấn công, trấn áp các loại tội phạm vào các ngày lễ của tỉnh, huyện tổ chức; triển khai kịp thời các chính sách ASXH cho các đối tượng thụ hưởng; tuyên truyền, vận động gây Quỹ “Cây mùa xuân” chăm lo cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán 2023.

Huyền Linh(Đài TT. huyện Tịnh Biên)