Your Website Title
Tân Lợi lấy nông nghiệp làm nền tảng phát triển kinh tế - xã hội bền vững
Tân Lợi là một xã nông nghiệp, có tiềm năng về đất đai với tổng diện tích đất tự nhiên rộng trên 3.000 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp chiếm 85%, đất phi nông nghiệp 13%, còn lại là đất chưa sử dụng. Số hộ dân sống bằng nghề nông chiếm 72% dân số, hầu hết những cánh đồng đều có hệ thống kênh, mương, phục vụ đầy đủ cho việc tưới tiêu. Hàng năm, tổng diện tích canh tác lúa 02 vụ là 1.532ha, bao gồm những giống lúa chủ lực như: OM18, OM 5451 và IR504.

Responsive image

Trong những năm qua, dưới sự quan tâm lãnh, chỉ  đạo của chính quyền địa phương, cùng sự nỗ lực của người dân,  ngành nông nghiệp xã Tân Lợi không ngừng phát triển và trở thành ngành kinh tế chủ đạo trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở xã. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, luân canh tăng vụ, nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi, tăng sản phẩm có giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu thụ. Ngoài 02 cây lương thực chính là lúa và khoai mì thì địa phương còn khuyến khích nông dân khai thác đất vườn trồng cây ăn trái và rau màu như: Xoài, bưởi da xanh, thanh long ruột đỏ, măng tây. Đến nay, toàn xã có trên 12 ha xoài và 4,3 ha măng tây cho giá trị kinh tế cao, tạo tiềm năng phát triển kinh tế lâu dài.
Kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, hệ thống kên mương được tập trung sửa chữa, nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại cũng như giao thương buôn bán. Từ khi đạt chuẩn xã nông thôn mới đến nay, các tuyến đường liên ấp trên địa bàn xã đã được bêtông hóa, 100% hộ dân được sử dụng nước sạch, có 12km kênh mương được kiên cố hóa. Đó là những thay đổi đáng ghi nhận, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, góp phần  nâng cao đời sống nhân dân.
Đánh giá về chất lượng ngành nông nghiệp của xã Tân Lợi trong thời gian qua cho thấy, kinh tế nông nghiệp của xã đã có nhiều chuyển biến tích cực, nông dân đã biết áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất, năng suất canh tác tăng đều qua từng năm.  Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, xã Tân Lợi sẽ tăng cường tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học, hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm trong sản xuất nông nghiệp, xem đây là cơ sở để phát triển vững chắc nông nghiệp, nông thôn, nông dân, tạo tiền đề để phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và các lĩnh lực khác.
Trong chiến lượt phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025, xã Tân Lợi tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển văn hóa – xã hội, chú trọng thực hiện công tác công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Những kết quả đã đạt được trong thời gian qua sẽ là động lực quan trọng giúp Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Tân Lợi thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Huyền Linh(Tân Lợi)