Your Website Title
Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi xã An Hảo, giai đoạn 2019-2021
Vừa qua, Hội Nông dân xã An Hảo tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã, lần thứ X, giai đoạn 2019-2021.

Responsive image

Ba năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất- kinh doanh giỏi xã An Hảo phát triển mạnh mẽ; hình thành  nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ đa dạng, quy mô, chất lượng và có hiệu quả. Từ đó, phong trào đã thu hút 2.100 lượt hộ nông dân đăng ký tham gia. Qua bình xé, có 610 lượt nông dân đạt danh hiệu nông dân giỏi các cấp. Trong đó, cấp tỉnh có 29 nông dân, cấp huyện 98 nông dân và 483 nông dân giỏi cấp xã. Phong trào đã khích lệ, động viên hàng trăm hộ nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, đầu tư vốn vào sản xuất kinh doanh, thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới và thực hiện Nghị quyết số 09 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Từ phong trào này, đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, đem lại thu nhập hàng năm từ 150 triệu đồng trở lên. Bên cạnh làm kinh tế giỏi, hội viên nông dân còn đóng góp sửa chữa 02 căn nhà cho nông dân có hoàn cảnh khó khăn, đóng góp ngày công lao động xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, tu sửa đường, xây cầu nông thôn, tham gia công tác an sinh xã hội, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới...
Phát biểu tại Đại hội, ông Lương Quốc Thái - Ủy viên Ban thường vụ Hội Nông dân huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật của nông dân xã An Hảo đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời , đề nghị hội Nông dân xã tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào Nông dân thi đua sản xuất- kinh doanh giỏi; nhân rộng những mô hình làm ăn hiểu quả, tăng cường hoạt động dịch vụ, hỗ trợ phục vụ sản xuất cho hội nông dân, tiếp tục quản lý và sử dụng nguồn vốn vay đạt hiệu quả.
Dịp này, UBND xã đã tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 08 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2019 - 2021.

Sao Ly ( An Hảo)