Your Website Title
An Cư phát huy vai trò và thế mạnh nông dân theo chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm
Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy xã An Cư về phát triển kinh tế- xã hội gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, nhiệm kỳ 2020- 2025, hội Nông dân xã An Cư tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân chuyển dịch đất lúa một vụ kém hiệu quả sang cây màu, cây ăn quả theo hướng bền vững, an toàn và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đồng thời, chuyển đổi lúa kém chất lượng sang lúa chất lượng cao kết hợp với tiêu thụ sản phẩm với công ty và doanh nghiệp. Trong đó, chú trọng khu vực kênh đội đồng cấp II thuộc Trạm bơm 3 tháng 2 và tuyến N1, N2, Hồ Ô-tức-sa sang 1 vụ lúa 2 vụ màu, cải tạo vườn tạp sang cây ăn trái có tiềm năng thế mạnh phát triển của vùng và địa phương.

Responsive image

Một trong những yếu tố quyết định thành công là phải phát huy vai trò và thế mạnh của người nông dân, tập trung xây dựng quy hoạch sản xuất, thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã theo hướng hợp tác, hình thành những vùng sản xuất hàng hóa lớn, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có giá trị. Trong giai đoạn 2019- 2021, hội Nông dân xã An Cư đã tập trung triển khai, thực hiện  đạt những kết quả đáng khích lệ trong phong trào thi đua nông dân sản xuất- kinh doanh giỏi. Việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, nông nghiệp nông thôn, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, những nô hình sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn phát triển đa dạng, nhiều hình thức đầu tư mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tổng diện tích gieo trồng đạt 4 ngàn héc- ta, trong đó diện tích lúa chiếm 80%, tương đương 3.500 héc-ta và 500 héc-ta hoa màu, chiếm 20% diện tích.
Bà Nguyễn Thị Nghiêm- Phó Bí thư Đảng ủy xã An Cư, Trưởng Khối vận, nhận định: “Phong trào Nông dân thi đua sản xuất- kinh doanh giỏi là phong trào lớn của Hội. Là nhiệm vụ có ý nghĩa nhằm thúc đẩy hội viên,nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, nâng cao đời sống, đoàn kết giúp nhau, xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Góp phần phát triển kinh tế nông thôn bền vững trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tham gia xây dựng nông thôn mới. Và là tiền đề để nông dân giỏi, tiêu biểu đi đầu trong việc gắn sản xuất với kinh doanh và dịch vụ, tạo mối liên kết và mở rộng đối tác tiêu thụ hàng hóa, nông sản. Và Đây cũng là lực lượng nòng cốt trong ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất, đạt chất lượng và hiệu quả cao, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế- xã hội của xã nhà”. 
Trong 3 năm qua, vượt lên những khó khăn, thiên tai, thời tiết xấu và những thách thức trong cơ chế thị trường, cùng với những mất mác trong Đại dịch COVID-19, đặc biệt là năm 2021. Nông dân xã An Cư không ngừng nỗ lực vươn lên, đoàn kết sáng tạo đẩy lùi dịch bệnh, phấn đấu giảm nghèo, tìm ra những giải pháp hạn chế thiệt hại trong sản xuất, tìm hướng thúc đẩy sản xuất kinh doanh làm giàu cho gia đình, cho xã nhà. Giai đoạn qua, toàn xã có gần 1.440 nông dân tham gia đăng ký phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Qua bình xét, có 1.420 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 3 cấp, trong đó có 42 lượt hộ giỏi cấp tỉnh, cấp huyện có 115 lượt hộ và hơn 380 lượt hộ giỏi cấp xã.
Theo ông Chau Sắp Tha- Chủ tịch Hội Nông dân xã An Cư, cho biết: “Trong 3 năm qua, giai đoạn 2019- 2021 cán bộ, hội viên nông dân tích cực phát huy, nỗ lực về vốn, lao động, kinh nghiệm, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất đã gặt hái được nhiều thành tích về phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng phát triển nông thôn, góp phần ổn định đời sống xã hội. Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị về mọi mặt. Nông dân An Cư không ngừng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng phát triển bền vững, tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao đời sống, thu nhập cho gia đình, cho nông dân. Từ đó có nhiều nông dân đầu tư mở rộng diện tích sản xuất, ứng dụng công nghệ vào sản xuất đạt kết quả khá tốt”.
Giai đoạn 2021- 2023, Hội Nông dân xã An Cư xác định chuyển dịch cây trồng, vật nuôi là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên; tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện tốt chuyển dịch cây trồng, vật nuôi phù hợp với thế mạnh ở địa phương; chú trọng xây dựng tổ hợp tác làm ăn có hiệu quả tham gia liên kết tiêu thụ sản phẩm cho nông dân; phát triển mô hình trồng cây ăn trái gắn với du lịch; phát triển kinh tế trang trại, chăn nuôi theo quy trình an toàn sinh học, sản xuất lúa giống, lúa chất lượng cao,….. Phấn đấu giảm tỷ lệ trồng lúa kém chất lượng còn dưới 10%; chuyển từ đất trồng lúa 1 vụ kém hiệu quả sang trồng hoa màu đạt 250 héc-ta/năm; thực hiện liên kết sản xuất mô hình mì công nghiệp và đậu phộng hướng tới tiêu thụ sản phẩm đạt 60 héc- ta/năm và phấn đấu đến cuối giai đoạn 2021- 2023 tăng 20% hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi và có 2 mô hình tiêu biểu ở nông thôn.

Responsive image

Để thực hiện các mục tiêu này, ông Khon Vi Khan- Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng xét chọn Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi xã An Cư, đề ra một số biện pháp trọng tâm, như: “Tiếp tục phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi theo hướng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, trồng màu trên đất 1 vụ lúa 2 vụ màu; cải tạo vườn tạp theo mô hình đa canh, phát triển các mô hình: quýt đường, nuôi bò vỗ béo, mì công nghiệp, đậu phộng,v.v… Đẩy mạnh thúc đẩy hội viên làm kinh tế liên kết, hợp tác, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và theo quy trình an toàn sinh học, sản xuất an toàn… từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống hội viên, gắn với việc phát triển hội viên nâng cao chất lượng hoạt động Hội. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân trong ứng dụng công nghệ vào sản xuất, góp phần giảm giá thành, tăng lợi nhuận, ổn định cuộc sống và giải quyết việc làm lao động nông thôn. Thông qua đó, hình thành nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trong thời kỳ hội nhập, sản xuất đáp ứng nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng”.
Ngoài ra, hội Nông dân xã An Cư quan tâm công tác phát triển hội viên mới và triển khai thực hiện Đề án phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân giai đoạn 2018- 2020, định hướng đến năm 2023. Chủ động liên kết với ngân hàng, thành lập các tổ vay vốn ngắn hạn và trung hạn với lãi suất ưu đãi, giúp người nông dân tiếp cận nguồn vốn để đầu tư và mở rộng sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi với việc vận động hội viên tham gia duy tu các công trình hạ tầng ở nông thôn, đảm bảo vệ sinh môi trường sống, tham gia tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm, thực hiện tốt Luật An toàn giao thông, giữ ổn định an ninh trật địa bàn dân cư, góp phần thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới hằng năm./.

Hữu Ngọc (Đài tt Tịnh Biên)