Your Website Title
Tịnh Biên quán triệt nội dung Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Sáng ngày 12/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 5 và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến toàn quốc đến Đảng ủy xã, phường, thị trấn. Đồng chí Phan Văn Cường- Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy chủ trì tại điểm cầu huyện Tịnh Biên.

Responsive image

Tham dự Hội nghị, các đại biểu được đồng chí Lại Xuân Môn- Ủy viên Trung ương Đảng- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh một số nội dung chính về kết quả Hội nghị lần thứ 5, khóa XIII và định hướng một số nội dung chính về công tác tuyên truyền. 
Theo đó, Hội nghị lần thứ 5 khóa XIII được diễn ra từ ngày 4 đến ngày 10/5/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp và tập trung thảo luận, cho ý kiến 2 vấn đề trọng tâm, đó là: Phát triển kinh tế là trung tâm và xây dựng Đảng là then chốt. Hội nghị đã xem xét và quyết định các báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI, về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X, về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX, về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo công việc quan trọng của Bộ Chính trị để giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5, một số nhiệm vụ trọng tâm từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đồng thời, Hội nghị Trung ương 5 đã nghe báo cáo chuyên đề “Quân đội Nga và Ukraina (U- rai- na) tác động quốc tế và những vấn đề đặt ra. 
Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn yêu cầu các đồng chí báo cáo viên Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc chủ động tham mưu và chỉ đạo hệ thống thông tin truyên truyền, để đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng kết quả trọng tâm của Hội nghị lần thứ 5 làm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng và các sự kiện đối ngoài quan trọng, như: Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890- 19/5/2022; 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng 11/6/1912-11/6/2022; Đại hội Thể dục Thể thao Đông Nam Á Seagame 31; Kết quả phát triển kinh tế- xã hội quý I năm 2022; Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19; Tuyên truyền chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hoa Kỳ; Chuyến thăm chính thức của lãnh đạo nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào,.v.v…./.

Hữu Ngọc (Đài tt Tịnh Biên)