Your Website Title
Tịnh Biên tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021
Sáng ngày 14/10, Ban tuyên giáo Huyện ủy Tịnh Biên tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021, tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Responsive image

Thành phần dự thi là các Báo cáo viên, tuyên truyền viên đang sinh hoạt, công tác trên địa bàn của địa phương, cơ quan, đơn vị trong huyện, bao gồm các cụm xã thị trấn, cụm cơ quan hành chính, khối các cơ quan đoàn thể, khối sự nghiệp, cụm ngành giáo dục.
Mỗi thí sinh phải tham dự đủ 03 phần thi gồm: Soạn Đề cương thuyết trình; Phần thi thuyết trình và Phần thi trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo. Nội dung xoay quanh Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó khuyến khích liên hệ thực tiễn tình hình cơ quan, địa phương nơi thí sinh công tác.
Hội thi được phát động từ tháng 07/2021. Tổng số có 19 thí sinh đại diện các cơ quan, đơn vị , cụm, khối đăng kí tham gia dự thi, tuy nhiên trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường trong thời gian qua, Ban tổ chức Hội thi đã xét chọn các thí sinh có kết quả phần Đề cương thuyết trình có nội dung tốt, sáng tạo, sát thực tiễn nhất để thể hiện phần thuyết trình, qua đó đánh giá kết quả, nhận xét, góp ý và lựa chọn phần thi xuất sắc tham dự hội thi cấp tỉnh.
Thông qua hội thi, nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Qua đó cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân huyện nhà phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Tạo sự chuyển biến về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; đưa hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng đi vào nền nếp; giúp cấp ủy các cấp nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng, từ đó tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên./.

Nguyễn Hảo ( Tịnh Biên)