Your Website Title
Chi Lăng huy động mọi nguồn lực chăm lo đời sống nhân dân
Thực hiện nghiêm Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thời gian qua, MTTQ Việt Nam thị trấn Chi Lăng đã phối hợp tổ chức vận động các nguồn lực xã hội chăm lo đời sống nhân dân. Đồng chí Quách Văn Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng khối vận, Chủ tịch MTTQ Việt Nam thị trấn cho biết: “Xác định công tác an sinh xã hội là nhiệm vụ quan trọng, việc làm thường xuyên, MTTQ Việt Nam thị trấn đã chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, phối hợp chính quyền xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội.”

Responsive image

Từ đầu năm đến nay, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn thị trấn đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thi đua lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Với vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, MTTQ Việt Nam thị trấn chú trọng nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng nhân dân tham gia xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hộ dân, mạnh thường quân đóng góp xây dựng chỉnh trang đô thị.
Thị trấn Chi Lăng hiện có 07 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,38% trên tổng số hộ và 34 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 18,49% trên tổng số hộ. Để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, MTTQ Việt Nam và các hội đoàn thể thị trấn đã chủ động phối hợp các ngành rà soát, nắm danh sách, hoàn cảnh cụ thể của các hộ nghèo, cận nghèo để có những hình thức hỗ trợ kịp thời, phù hợp. Bên cạnh, luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” ”, “An sinh xã hội”. Trong 5 tháng đầu năm 2022, MTTQ Việt Nam thị trấn đã tiếp nhận tiền và hiện vật trị giá trên 150 triệu đồng từ các mạnh thường quân trong và ngoài địa phương. Qua đó, kịp thời hỗ trợ trên 1.400 phần quà cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, MTTQ Việt Nam thị trấn đã phát động nhân dân thực hiện cảnh quan, môi trường, sửa chữa đường giao thông, làm đèn đường, xử lý rác thải. Đồng thời, vận động người dân trồng hoa dọc các tuyến đường tạo vẻ mỹ quan, thực hiện trang trí cổng chào, treo cờ Tổ quốc chào mừng các ngày lễ lớn trong năm./.

Bích Hồng (Chi Lăng)