Your Website Title
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang khảo sát tại huyện Tịnh Biên
Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh An Giang vừa đến khảo sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn huyện Tịnh Biên.

Responsive image

Theo báo cáo của UBND huyện Tịnh Biên, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn thời gian qua có những chuyển biến tích cực. Các chính sách tiết kiệm trong chi tiêu được cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân hưởng ứng tích cực. Thực hiện tốt cơ chế quản lý tài chính, đặc biệt là quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính trong cơ quan; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ cụ thể, rõ ràng, công khai. Thường xuyên phối hợp với các ngành, MTTQ, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trong trao đổi, cung cấp thông tin tài liệu, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Tại buổi khảo sát, đoàn công tác đề nghị UBND huyện Tịnh Biên bổ sung, làm rõ một số nội dung, số liệu, như: Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các cơ quan, tổ chức; sắp xếp, tinh giảm biên chế, tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước; việc quản lý, khai thác và sử dụng đất đai…
Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trình Lam Sinh (Trưởng đoàn khảo sát, giám sát) đề nghị các phòng chuyên môn tiếp tục báo cáo bổ sung những nội dung có liên quan, chú trọng nêu rõ khó khăn, vướng mắc ở thực tế cơ sở; rà soát hiện trạng để có giải pháp quản lý chặt các khu đất công, trụ sở, điểm trường, công trình thủy lợi, dự án… trên địa bàn. Qua đó, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, bộ ngành, HĐND, UBND tỉnh 2 nhóm vấn đề đó là: Bổ sung, điều chỉnh, bãi bỏ chính sách pháp luật còn gây cản trở; biện pháp, giải pháp để thực hiện tốt chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Phan Hữu (Tịnh Biên)