Your Website Title
Sư đoàn 330 (Quân khu 9) thi đua thực hiện văn hóa công sở
Sư đoàn 330, Quân khu 9 tổ chức Hội nghị Sơ kết phong trào thi đua “Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 330 thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” giai đoạn 2019 - 2022. Đại tá Nguyễn Việt Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Sư đoàn trưởng chủ trì hội nghị.

Responsive image

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, chỉ tiêu của phong trào thi đua. Các cơ quan, đơn vị đã triển khai sâu rộng, cụ thể hóa nội dung thi đua vào kế hoạch, chương trình hành động hàng năm của đơn vị sát với đặc điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ. Từ đó, phong trào thi đua đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, xây dựng nếp sống văn hóa, chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp, gắn với thực hiện có hiệu quả phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.
Điểm nổi bật trong kết quả thực hiện phong trào thi đua là Sư đoàn đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính quân sự; thực hiện công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo phương châm: “Nói ngắn, viết gọn, tham mưu đúng, trúng, hiệu quả”; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong tiếp nhận và giải quyết công việc đạt chất lượng, hiệu quả cao; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào trong lĩnh vực quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật như: Trình chiếu powerpoint trong giảng dạy, xây dựng báo cáo trong hội nghị bằng video clip, … đã rút ngắn được thời gian chuẩn bị và xử lý công việc, bảo đảm đúng tiến độ đề ra, chống lãng phí. Đồng thời chú trọng củng cố, cải tạo cảnh quan môi trường đơn vị xanh - sạch- đẹp, chính quy. 
Qua triển khai, tổ chức thực hiện phong trào thi đua văn hóa công sở, nhiều đơn vị có cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực như: Mô hình “Đơn vị 3 tốt, 3 không”; “4 tốt, 1 nghiêm”; “3 cùng, 2 trước, 2 sau”; “Thanh niên Trung đoàn với văn hóa giao thông”; “Góc trí thức”; “Thư gửi gia đình quân nhân”; “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên vi phạm kỷ luật”; “Đêm nghĩa tình đồng đội”; “Đêm tiếp bước quân hành”; Cuộc thi “Sách và người chiến sĩ”; Hội thi “Chiến sĩ trẻ tài năng”; “Nhịp đập tuổi trẻ Sư đoàn 330”; … đã góp phần lan toả những thông điệp tích cực, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị.

Tại buổi sơ kết, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Sư đoàn đã tặng giấy khen cho 05 tập thể và 05 cá nhân hoàn thành xuất sắc các nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua “Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 330 thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” giai đoạn 2019 - 2022./.

Thành Nhân – Nguyễn Hảo