Your Website Title
Xã Tân Lập chuẩn bị sẳn sàng cho cuộc diễn tập phòng thủ dân sự năm 2023
Theo kế hoạch, cuộc diễn tập phòng thủ dân sự làm nhiệm vụ ứng phó thiên tai và tiềm kiếm cứu nạn năm 2023 xã Tân Lập sẽ được tổ chức vào ngày 29/9/2023.

Để cuộc diễn tập đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, Ban chỉ đạo diễn tập xã đã tổ chức luyện tập, thực hành các phương án, nội dung diễn tập nhằm kiểm tra khả năng xử lý tình huống của các ban ngành đoàn thể cũng như khả năng huy động lực lượng, phương tiện khi có tình huống xảy ra. Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã – Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo diễn tập thị xã Tịnh Biên đến dự và chỉ đạo.

Responsive image

Để cuộc diễn tập thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản các ban, phòng, ngành, địa phương nắm chắc được thứ tự hành động trong các tình huống; tổ chức hội nghị tập huấn. Các Tiểu ban cũng đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch, văn kiện, phân công cụ thể cho từng thành viên chịu trách nhiệm từng mảng công tác theo chức trách nhiệm vụ; chuẩn bị hiện trường, địa điểm tập, huy động lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất.
Cuộc diễn tập phòng thủ dân sự làm nhiệm vụ ứng phó thiên tai và tiềm kiếm cứu nạn sẽ diễn tập ở 02 giai đoạn: Giai đoạn 1: Diễn tập vận hành cơ chế. Thông báo tình hình bảo, công tác lãnh đao chỉ huy, phân công nhiệm vụ; Giai đoạn 2: Thực binh xử trí tình huống xảy ra, qua 4 vấn đề huấn luyện. Hành động của lực lượng tuyên truyền, vận động nhân dân ứng phó bão chuẩn bị đi qua địa bàn xã; Tổ chức chằng néo, gia cố nhà ứng phó bão; Sơ tán nhân dân tránh, trú bão; hành động của các lực lượng thực hành tìm kiếm cứu nạn trên sông.
Đến nay, các lực lượng tham gia đã cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện ở cả 02 giai đoạn vận hành cơ chế và thực binh. Ban chỉ đạo diễn tập thị xã cũng đã kiểm tra, đôn đốc và kịp thời bổ sung, điều chỉnh các vấn đề còn vướng mắc của địa phương và thống nhất các tình huống và phương án luyện tập./.

Bích Vân