Your Website Title
Tịnh Biên triển khai Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 32 năm ngày Truyền thống huyện Tịnh Biên anh hùng
Ngày 10/11, Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên có buổi làm việc với các ngành, đơn vị và UBND các xã, thị trấn về việc triển khai Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 32 năm ngày Truyền thống huyện Tịnh Biên anh hùng (29/11/1990 – 29/11/2022).

Responsive image

Theo đó, huyện Tịnh Biên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là lực lượng thanh thiếu niên, học sinh về mục đích, ý nghĩa của Lễ kỷ niệm, truyền thống lịch sử, văn hóa và con người Tịnh Biên anh hùng, những giá trị văn hoá tinh thần tốt đẹp, những tiềm năng, thế mạnh của huyện. Những đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tịnh Biên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những thành tựu 32 năm thực hiện công cuộc đổi mới, trong thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện qua các nhiệm kỳ.
Tuyên truyền những tấm gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước hướng về kỷ niệm 32 năm được Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh Hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho cán bộ và nhân dân huyện Tịnh Biên anh hùng (29/11/1990-29/11/2022). Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thanh thiếu niên, học sinh trên địa bàn huyện nâng cao nhận thức về lòng tự hào dân tộc, về quê hương Tịnh Biên anh hùng, tinh thần yêu nước, biết quý trọng độc lập tự do, sự hy sinh lớn lao của các thế hệ đi trước cũng như những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của huyện đạt được trong những năm qua bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng.
Thông qua các hoạt động, góp phần tăng cường giáo dục truyền thống của đất nước, địa phương. Đồng thời, ghi nhận và khẳng định những thành tựu to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tịnh Biên đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng trong 32 năm qua. Thể hiện tinh thần quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 -2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra./.

Nguyễn Hảo (Tịnh Biên)