Your Website Title
Họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Tịnh Biên (Tổ 06)
Sáng ngày 03/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Tịnh Biên (Tổ 06) phối hợp với Thường trực HĐND huyện Tịnh Biên tổ chức họp và thảo luận các nội dung liên quan đến kỳ họp cuối năm 2021 HĐND tỉnh An Giang.

Responsive image

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận nội dung báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND - UBND tỉnh chuẩn bị trình tại kỳ họp cuối năm. 
Đa số đại biểu thống nhất cao kết quả hoạt động của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh trong năm 2021 và nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp cuối năm. Bên cạnh đó, đóng góp ý kiến một số nội dung về: Tình hình nông nghiệp; Một số tiêu chí, chỉ tiêu trong xây dựng Nông thôn mới; quy định về nuôi chim yến; Kiến nghị sau khi tình hình dịch bệnh ổn định cần xem xét, định hướng cụ thể hơn để phát triển toàn diện Khu du lịch Núi Cấm (Tịnh Biên); Tình hình an ninh trật tự, nhất là tệ nạn Tín dụng đen, buôn lậu, ma túy v.v.
Thông qua các ý kiến, kiến nghị, thảo luận từ cuộc họp, góp phần cùng với HĐND tỉnh kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; xem xét ra Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và một số vấn đề khác có liên quan, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân./.

 

Nguyễn Hảo ( Tịnh Biên)