Your Website Title
Tịnh Biên họp tổ đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp cuối năm 2022
Ngày 15/11, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đơn vị huyện Tịnh Biên phối hợp Thường trực HĐND huyện tổ chức họp tổ để thảo luận, đóng góp ý kiến các nội dung liên quan đến kỳ họp lần thứ 11 HĐND tỉnh. Đồng chí Phan Văn Cường- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND- Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 06 huyện Tịnh Biên chủ trì cuộc họp.

Responsive image

Tại cuộc họp, các đại biểu được  nghe thông qua các dự thảo báo cáo, tờ trình tại kỳ họp cuối năm 2022 HĐND tỉnh; tập trung đánh giá và thảo luận báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2023; báo cáo về việc quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2021; kết quả tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022; công tác lập phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai tỉnh An Giang thời kỳ 2021- 2030; báo cáo kết quả phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; cũng như công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022; kết quả thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ gắn các giải pháp thực hiện an sinh xã hội, việc làm cho người lao động ổn định cuộc sống,… Đồng thời, các đại biểu  còn được nghe báo cáo kết quả thực hiện trường học đạt chuẩn quốc gia, tập trung các trường thuộc các xã được công nhận nông thôn mới; đánh giá mức độ đạt trên địa bàn huyện và đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
Cũng tại kỳ họp cuối năm 2022, HĐND tỉnh sẽ xem xét, cho ý kiến và biểu quyết thông qua các Nghị quyết về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước; phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước và các hội có tính chất đặc thù; Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn, giai đoạn 2021- 2025; quy định về số lượng, chế độ chính sách đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021- 2025,v.v…

Hữu Ngọc (Đài TT Tịnh Biên)