Your Website Title
Tân Lập tổ chức kỳ họp lần thứ 02 Hội đồng nhân dân xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026
Ngày 07/9, HĐND xã Tân Lập triệu tập kỳ họp lần thứ 02, khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 và một số vấn đề trọng tâm khác. Đồng chí Nguyễn Văn Dương – Huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã chủ tọa kỳ họp.

Responsive image

Kỳ họp đã thông qua 8 báo cáo và 7 tờ trình về: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH-QPAN; tình hình thu, chi ngân sách địa phương; tình hoạt động của HĐND xã; Thông báo của UBMTTQ xã tham gia xây dựng chính quyền; báo cáo thẩm tra của các ban HĐND… 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021; Tờ trình phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2020;….
Kết quả phản ánh tại kỳ họp cho thấy, 06 tháng đầu năm 2021 tổng diện tích gieo trồng của xã là 2.766,8 ha đạt 100% so với kế hoạch; Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã đạt 844,435/660 triệu đồng đạt 136,20% so với Nghị quyết, thu nợ đê bao 03 vụ được 211,396/1 tỷ đồng đạt 21,14%.... Công tác y tế, giáo dục, văn hóa – xã hội được quan tâm thường xuyên, đặt biệt là tăng cường công tác tuyên tryền nâng cao nhận thức của người dân trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững ổn định; Kỳ họp cũng đã dành nhiều thời gian để đại biểu thảo luận, chất vấn để các ban, ngành có liên quan giải trình cụ thể, rõ ràngtập trung vào những vấn đề: Về thực hiện một số chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặpkhó khăn do đại dịch bệnh CoVid -19 theo Nghị Quyết số 68/ NQ –CP của Chí phủ ngày 1/7/2021; Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm những quy định về phòng, chống dịch bệnh; Tăng cường công tác thu nợ đê bao 03 vụ đảm bảo đạt theo kế hoạch…
Kỳ họp cũng đã thống nhất thông qua 08 dự thảo Nghị Quyết về: Ban hành quy chế hoạt động của Thường trực HĐND xã, các ban HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 -2026; Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND, UBND và UBMTTQ VN xã; Chương trình giám sát của HĐND xã năm 2022; Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng cuối năm 2021; Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2020; Sử dụng kết dư năm 2020 và Chi dự phòng ngân sách xã năm 2021./.

Bích Vân (Tân Lập)