Your Website Title
Tịnh Biên triển khai Kế hoạch “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022
Sáng ngày 5/5, Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm huyện Tịnh Biên tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022. Ông Lâm Văn Bá – phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Responsive image

“Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 với Chủ đề: “Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới, thời gian diễn ra từ trung tuần tháng tư đến ngày 15/5/2022 trên địa bàn toàn huyện. 


Mục tiêu của tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay là tăng cường công tác thông tin, truyền thông chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh công tác kiểm tra về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm; tăng cường giám sát, hậu kiểm tại các địa bàn trọng điểm. Nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm và giảm thiểu ngộ độc thực phẩm không an toàn của các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm. Kịp thời xử lý các sự cố mất an toàn thực phẩm (nếu xảy ra trên địa bàn quản lý).

Phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị, ông Lâm Văn Bá – phó chủ tịch UBND huyện đề nghị ngành Y tế huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động bảo đảm ATTP, cần tăng cường công tác kiểm tra liên ngành các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trường học và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phân cấp quản lý trên địa bàn huyện; đồng thời xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm và  cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác bảo đảm ATTP; phát huy ý thức trách nhiệm với cộng đồng của cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng đối với công tác bảo đảm ATTP.
Trong thời gian qua, bên cạnh công tác phòng chống dịch Covid-19, công tác thanh kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm vẫn được huyện thường xuyên giám sát, kiểm tra định kỳ. Theo đó, trong tháng ATTP, huyện sẽ thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành việc thực hiện các quy định về ATTP tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh của 14 xã, thị trấn để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những cơ sở vi phạm về ATTP, nhất là trong đợt cao điểm này, qua đó nhằm đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, tránh để xảy ra các trường hợp đáng tiếc về ngộ độc thực phẩm đối với người dân./.

Thanh Thiện