Your Website Title
HĐND thị xã Tịnh Biên khảo sát xã An Nông về thực hiện trường học đạt chuẩn quốc gia
Đoàn Công tác Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Tịnh Biên do ông Trương Hữu Tiền- UV.BTV Thị ủy- Phó Chủ tịch HĐND thị xã làm trưởng đoàn vừa đến khảo sát về xây dựng các tiêu chí thực hiện trường đạt chuẩn quốc gia và kết quả thực hiện việc thay sách giáo khoa tại xã An Nông. Tiếp và làm việc với đoàn có Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã Mai Văn Kháng.

Responsive image

Tại buổi khảo sát, lãnh đạo UBND xã và hiệu trưởng các điểm trường báo cáo với đoàn về kết quả thực hiện các tiêu chuẩn và tiêu chí tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT, ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với các trường trung học cơ sở, Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Đến nay, các trường trên địa bàn xã đã thực hiện đạt các tiêu chuẩn về: Tổ chức và quản lý nhà trường; quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội; tiêu chuẩn về hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục. 
Bên cạnh đó, lãnh đạo địa phương và các trường cũng đề nghị với đoàn khảo sát có ý kiến đến ngành chuyên môn kịp thời bố trí, phân công cán bộ quản lý, cung cấp trang thiết bị, đồ dùng dạy học đảm bảo đáp ứng yêu cầu tối thiểu để không ảnh hưởng  đến chất lượng giảng dạy và cung cấp kiến thức cho học sinh theo quy chuẩn; tiếp tục quan tâm công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên giảng dạy hai môn tích hợp, để đáp ứng theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.
Đoàn đã ghi nhận  những ý kiến đề xuất, chia sẻ khó khăn và yêu cầu địa phương, các trường cần tiến hành rà soát nhu cầu cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, phòng học, phòng chức năng, khu vui chơi, giải trí của học sinh, phòng hành chính - quản trị,… một cách cụ thể, đáp ứng nhu cầu dạy và học kiến thức giáo dục phổ thông, tin học cho học sinh./. 

Hữu Ngọc