Your Website Title
Tịnh Biên tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện vừa chỉ đạo thực hiện tăng cường một số giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.

Cụ thể, yêu cầu người dân không được phép ra đường (lưu thông trên bộ và trên sông) từ 19 giờ cho đến 04 giờ sáng hôm sau, trừ phương tiện vận chuyển hàng hóa gồm: Lúa, gạo, nếp, cá, rau, củ và trái cây và trường hợp thật cần thiết như: cấp cứu, công vụ, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch hoặc thực hiện nhiệm vụ cấp bách theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Giao Công an huyện tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch.
Đối với các cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu được hoạt động bình thường; Các quán cà phê, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không được phục vụ tại chỗ, chỉ phục vụ mang về. Yêu cầu tất cả các cơ sở kinh doanh phải giảm số lượng người lao động và đảm bảo biện pháp “5K” của Bộ Y tế.
Giao UBND các xã, thị trấn cấp Giấy xác nhận cho các đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp ra ngoài địa bàn huyện để sản xuất nông nghiệp, thời hạn đến hết ngày 05/9/2021. Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp Giấy xác nhận cho các phương tiện vận tải có nhu cầu đi ra ngoài huyện. Các trường hợp ra khỏi địa bàn huyện phải thực hiện đúng các yêu cầu của địa phương đến và khi trở về phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2 còn giá trị.
Yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thể hiện tính nêu gương, nghiêm túc chấp hành những quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về cán bộ, công chức, viên chức và người lao động gây lây nhiễm dịch bệnh trong đơn vị do không chấp hành quy định phòng chống dịch theo quy định.

Nguồn Công văn 5272/UBND-VX
TTH