Your Website Title
PGD. Ngân hàng CSXH thị xã Tịnh Biên tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội
Trong 02 ngày 29-30/08/2023, PGD. Ngân hàng CSXH thị xã Tịnh Biên phối hợp cùng UBND các xã, phường tổ chức lớp tập huấn Nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội năm 2023 cho các thành phần là Ban Quản lý Tổ TK&VV, cán bộ giảm nghèo và các ông, bà Trưởng Khóm (ấp) các xã, phường trên địa bàn thị xã.

Tại các buổi tập huấn, các đại biểu được cán bộ Ngân hàng CSXH thị xã triển khai, hướng dẫn các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ cũng như nghiệp vụ của Ban Quản lý Tổ TK&VV, cụ thể như: Thông tin, giới thiệu về các chương trình vay vốn đang cho vay trên địa bàn thị xã; các văn bản mới ban hành liên quan đến tín dụng chính sách; Những nội dung liên quan đến hoạt động ủy thác, ủy nhiệm giữa Ngân hàng CSXH với Tổ TK&VV. Bên cạnh đó, cũng đã tóm lược lại quy trình, nghiệp vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; Nghiệp vụ xử lý nợ rủi ro; Công tác thu lãi theo biên lai, cách sắp xếp và quản lý hồ sơ, giấy tờ tại các Tổ TK&VV; Những nội dung hoạt động của tổ, công tác sinh hoạt tổ định kỳ, trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của Ban quản lý Tổ, một số sai sót thường gặp tại Tổ TK&VV trong quá trình hoạt động; đưa ra các giải pháp để thực hiện phương án củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng trên địa bàn. Đồng thời, hướng dẫn cho các đại biểu một số kỹ năng, nghiệp vụ trong quản lý nguồn vốn bằng phương pháp cầm tay chỉ việc, thực hành các nghiệp vụ về quy trình thủ tục thiết lập hồ sơ vay vốn cũng như các biểu mẫu ghi chép cho Tổ TK&VV…hướng dẫn cài đặt và sử dụng dịch vụ Mobile Banking của Ngân hàng CSXH.

Responsive image

Quan cảnh buổi tập huấn Nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội tại các xã, phường

Các đại biểu đã thảo luận, trao đổi những khó khăn, vướng mắc cũng như kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác tín dụng chính sách tại địa bàn. Tất cả các ý kiến, vướng mắc đều được đại diện lãnh đạo Ngân hàng CSXH thị xã, lãnh đạo UBND các xã, phường trả lời, giải đáp.
Thông qua các buổi tập huấn, các đại biểu hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm và công tác phối hợp thực hiện với Ngân hàng CSXH trong hoạt động tín dụng chính sách. Tiếp tục, đưa hoạt động cho vay đối với hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng khác được hiệu quả. Kịp thời phát hiện và ngăn ngừa những tồn tại, thiếu sót trong quá trình thực hiện, bảo toàn vốn và tài sản cho Nhà nước. Đồng thời, các đại biểu cũng nắm bắt được nội dung tổng quan về tín dụng chính sách, các chương trình tín dụng chính sách đang triển khai trên địa bàn thị xã; từ đó thực hiện các nhiệm vụ một cách khoa học, quản lý các nguồn vốn vay đúng mục đích, đúng đối tượng, sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, góp phần vào việc thực hiện tốt công tác giảm nghèo tại địa phương./.

HyKhang